Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 14

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 14 – 2020

Brief van de burgemeester

Beste inwoners van onze mooie gemeente Mook en Middelaar,

Het coronavirus beheerst op dit moment ons dagelijks leven en dat zal helaas nog wel enige tijd duren. Dit merken alle inwoners van onze gemeente, ook u. De ingrijpende gevolgen zijn voor ons allemaal voelbaar. Iedereen wordt gevraagd een steentje bij te dragen om samen het coronavirus te bestrijden en in te dammen. Om dit te bereiken wordt ieders vrijheid in meer of mindere mate beperkt.

Onze ouderen en risicogroepen (met verminderde weerstand) zijn het meest kwetsbaar. Zij moeten door ons allen ondersteund worden. Maar het is beslist niet zo dat anderen geen risico’s lopen. Ook jongere mensen kunnen ernstig ziek worden. Daarom moeten we geen risico’s nemen en onszelf en anderen beschermen. De komende weken zijn hierin cruciaal. We zien dat de druk op de zorg stijgt.

Door verstandig te leven zorgen we er samen voor dat er voldoende plekken zijn en dat er voldoende personeel is in de ziekenhuizen, op vooral de Intensive Care (IC)-afdelingen, maar ook op andere plekken waar (ernstig) zieke Corona-patiënten opgevangen en verzorgd worden. Ons steentje bijdragen moeten we allemaal, maar dit werkt alleen als we dit ook allemaal echt doen.

Daarom herhaal ik wat voor ons allemaal geldt:

1. Blijf (zoveel mogelijk) binnen
Blijf binnen tenzij het noodzakelijk is voor uw werk, voor de boodschappen, om naar bv. de huisarts te gaan of om even een korte wandeling te maken voor een ‘frisse neus’. Houd hierbij minimaal 1,5 meter afstand tot anderen.

2. Verstandig naar buiten
Voor iedereen geldt nadrukkelijk: houd altijd en overal 1,5 meter afstand tot elkaar. Het is daarbij verboden zich op te houden in een groep van 3 personen of meer, waardoor een samenkomst plaatsvindt of ontstaat. Dit laatste geldt niet voor personen die een gezamenlijke huishouding vormen (een gezin). Tevens geldt dit niet voor kinderen t/m 12 jaar die samen spelen onder toezicht van één of meer ouders. Maar ook daar geldt een afstand van 1,5 meter ten opzichte van elkaar. Omdat deze regels van groot belang zijn voor ieders gezondheid en veiligheid handhaven we dit en kunnen we boetes van 400 euro geven aan inwoners die zich hier niet aan houden. Ouders, bespreek dit thuis met kinderen in met name de tienerleeftijd.

3. Supermarkten/winkels 
Voor supermarkten/winkels die open (mogen) zijn, geldt dat zij maatregelen hebben getroffen om 
ervoor te zorgen dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Indien dit niet gebeurt wordt hiertegen opgetreden. Ik ga ervan uit dat iedereen zich eraan houdt.

4. Evenementen
Tot 1 juni 2020 vinden er geen evenementen plaats. Voor onze gemeente betekent dit dat er geen lintjesdag is en dus ook geen reünie van gedecoreerden op 24 april. Ook activiteiten op Koningsdag en op de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei kunnen niet doorgaan.

5. Kerken, begrafenissen en huwelijken
Kerkdiensten met meer dan 30 mensen zijn niet meer toegestaan. Dit geldt ook voor (kerkelijke) 
begrafenissen en huwelijken.

6. Standplaatsen en afhalen van eten
Onze standplaatsen waar bv. kaas of vis wordt verkocht blijven in tact. Maar er kan niet meer bij de kraam worden gegeten. Het eten mag afgehaald worden, maar wordt meegenomen naar huis om daar gegeten te worden. Hetzelfde geldt voor het afhalen van maaltijden op andere locaties. En natuurlijk geldt ook in al deze situaties dat er 1,5 meter afstand gehouden moet worden tot andere personen. De ondernemers moeten hier zelf maatregelen voor nemen.

7. Eerdere maatregelen
Al eerder zijn er veel ingrijpende maatregelen genomen. Zo zijn alle eet- en drinkgelegenheden, sportverenigingen, fitnessclubs en andere ontmoetingsplekken gesloten. Alle scholen in onze gemeente zijn dicht. Er is wel opvang voor kinderen van ouders die een vitaal beroep hebben. Vitale beroepen zijn onder andere die in de zorg en de verpleging en bij de hulpdiensten.

Meer informatie
Veel informatie is te vinden op de site van de gemeente: www.mookenmiddelaar.nl. U vindt daar ook informatie voor ondernemers en zzp’ers. Vele van onze inwoners worden financieel zwaar getroffen. Zij hebben zorgen over de toekomst van het eigen bedrijf. Toch zien we dat ook zij de gezondheid en veiligheid van zichzelf en anderen voorop stellen. Waar mogelijk proberen we met deze inwoners mee te denken en (landelijke) regelingen uit te voeren waarmee zij worden geholpen.

Let op elkaar
Alle inwoners van onze gemeente tonen dagelijks dat ze veerkrachtig zijn en elkaar helpen. Er zijn prachtige initiatieven zoals kinderen die tekeningen maken voor ouderen. Sommige ouderen zijn helemaal aan huis gebonden. Mijn oproep is dan ook aan familie en vrienden om juist deze kwetsbare inwoners vaker te bellen, te appen of op andere manieren op afstand contact te hebben en te houden. Laat elkaar niet vereenzamen en blijf in contact. Dat heeft iedereen nodig in deze moeilijke tijd, jong en oud.

Help elkaar
Op MaasBuren.nl, het digitale buurtplatform van Mook en Middelaar, wordt door veel inwoners hulp aangeboden. Inwoners bieden elkaar een luisterend oor of helpen anderen door boodschappen te doen. Dit gebeurt ook al in vele straten in onze gemeente. Ik ben er trots op dat zoveel mensen dat voor elkaar doen. En ik hoop dat mensen die hulp nodig hebben daar ook om durven te vragen. U staat niet alleen.

Afsluiting
Tot slot wil ik mijn grote waardering uitspreken voor de mensen die werken in de zorg en de verpleging, bij de hulpdiensten, de gemeente, als schoonmakers, in de supermarkten en op alle andere plekken waar noodzakelijk werk wordt verricht. We hebben hen hard nodig en we moeten ervoor zorgen dat zij zo goed mogelijk hun waardevolle werk kunnen voortzetten. Laten we daarom ook naar hen omkijken en ondersteunen waar dat kan.

Mijn complimenten gelden eigenlijk eveneens voor alle anderen, ook voor u. Want in onze gemeente geldt dat (bijna) al onze inwoners zich geweldig houden aan alle noodzakelijke maatregelen. We moeten dit volhouden. Met elkaar kunnen we het zeker aan. 

Met hartelijke groet,

mr. drs. Willem Gradisen, burgemeester Mook en Middelaar

 

Beweegkwartiertjes op tv

De seniorensportverenigingen van Gennep, Mook en Middelaar, Berg en Dal en Heumen hebben samen met de Omroepen GL8, Gennep News en Omroep Berg en Dal de handen ineengeslagen en er heel snel voor gezorgd dat er dagelijks beweegkwartiertjes op TV te zien zijn, gegeven door vaak de eigen docenten.

Vanaf 25 maart zijn bij alle drie de omroepen om 11.00 uur en om 16.00 uur de beweegkwartiertjes op TV te zien.

Het coronavirus heeft ons allen in de greep en binnenblijven is nu een feit voor ouderen en bewoners in de verzorgings- en verpleeghuizen. Toch is het belangrijk dat men blijft bewegen om soepel te blijven, de conditie op peil te houden, maar ook om een beetje afleiding te hebben.
Zet de TV aan, kijk naar de plaatselijke Omroep en doe mee!

Fietsbrug Cuijk-Mook

Op 6 en 7 april aanstaande worden er betonnen liggers aangevoerd bij de in aanbouw zijnde fietsbrug. Het transport van de liggers gaat over de weg, via de route A73 – Jan J. Ludenlaan – Rijksweg (N271) en Maasdijk. Bij het transport van de liggers kan er sprake zijn van verkeershinder. Het transport wordt begeleid door verkeersregelaars. Het verkeer kan tijdelijk stagneren aangezien er voor het auto- en fietsverkeer ter plaatse geen alternatieve route wordt ingesteld.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Hans Coenen, omgevingsmanager combinatie Züblin – HSM, e-mailadres: h.coenen@civitron.nl.

Geen Inzameling van Oud papier

Vanwege de landelijke richtlijnen Corona wordt er tot de maand juni geen papier ingezameld. De huis-aan-huisinzameling van 4 april en 2 mei komen daarmee te vervallen. Ook de maandelijkse brengmogelijkheid in Middelaar vervalt. Wij verzoeken de inwoners dringend om het oud papier thuis op te slaan totdat er weer papier wordt ingezameld. Hierdoor komt ook de oud ijzer inzameling in Middelaar van a.s. zaterdag 4 april te vervallen.

Milieustraat
Om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen vragen wij u om alleen naar de milieustraat te komen als het echt noodzakelijk is! De basisvoorziening milieustraat kan alleen open blijven als er niet teveel mensen tegelijk komen. Kom daarom niet samen en niet onnodig. Volgt u de richtlijnen bij de milieustraat.

Let op: Vervuiling van het PMD afval!

Bijna iedere week blijven er een paar PMD-zakken achter. Deze worden niet opgehaald door de afvalinzamelaar omdat er afval in gedaan is dat niet in bij het PMD thuishoort. PMD is een afkorting voor plastic verpakkingen, blik (metalen verpakkingen) en drankkarton.

Op de gemeentelijke website vindt u meer formatie over wat daaronder verstaan wordt.
Wat mag niet:
– Hard plastic zoals speelgoed, piepschuim
– Etensresten, brood, fruit en groente: dit hoort in de groene container
– PMD-zak moet dichtgeknoopt zijn
– Gebruik alleen de PMD-zak met het logo Mook en Middelaar

Als u ander huisvuil in de PMD-zak doet moeten uw medebewoners de rekening betalen! Dat komt omdat dit afval dan alsnog verbrand moet worden met het restafval. De extra kosten worden verrekend met de afvalstoffenheffing!

Ook zorgt het voor extra werk voor onze buitendienst en vervuiling van onze straten omdat het afval weg kan waaien. Hier ziet u enkele foto’s uit onze gemeente.

Loket Duurzaam Wonen Plus bereikbaar via e-mail en telefoon

Vanwege de adviezen van de Rijksoverheid en de beperkingen die daarbij horen, is het fysieke Loket Duurzaam Wonen Plus in principe tot 6 april gesloten in de gemeente Mook en Middelaar. U hoeft dus niet langs te komen op dinsdagochtend, maar kunt wel contact opnemen per e-mail info@duurzaamwonenplus.nl, de website www.duurzaamwonenplus.nl of bellen met de gemeente Mook en Middelaar (024 6969111). U wordt dan doorverbonden en we kunnen uw vragen blijven beantwoorden.

Ook interessant

Publicaties gemeente Gennep week 29

Publicaties gemeente Gennep week 29

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Gennep week 29 - 2020 Vanaf juli start BsGW de inning van belastingen voor ondernemers geleidelijk weer op. In maart maakte BsGW bekend dat ondernemers uitstel van betaling werd verleend op de verzonden belastingaanslagen,...

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 28

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 28

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 28 - 2020 De werkzaamheden voor het glasvezelnetwerk in gemeente Mook en Middelaar zijn begonnen. Naar verwachting is in het tweede kwartaal van 2021 de gemeente aangesloten op het nieuwe netwerk....

Publicaties gemeente Bergen week 28

Publicaties gemeente Bergen week 28

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Bergen week 28 - 2020 Digitale gemeentegids Wegwerkzaamheden plateau Siebengewaldseweg technische uitwerking 2019 in één oogopslag Afkoppelen loont Afsluiting Siebengewaldseweg Bescherming tegen corona bij restafval...

door | apr 3, 2020 | Gemeente Mook, Publicaties

Auteur: Clark Kent

Deel dit bericht
468 ad