Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 15

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 15 – 2020

Duurzaam Thuis

In deze ongewisse tijden verblijven, werken en onderwijzen veel mensen met alle gezinsleden thuis. Deze situatie vraagt de nodige aanpassingen in uw woning, want er wordt nu de hele dag verwarmd en geleefd, dag in dag uit.

Een behaaglijke werktemperatuur van 19 graden en een goede ventilatie met verse luchttoevoer zijn heel belangrijk voor uw gezondheid. Er wordt veel digitaal gewerkt waardoor laptops, tablets en telefoons dagelijks worden leeg getrokken en sluipverbruik op de loer ligt als de snoeren van apparaten, opladers en waterkokers gemakshalve in het stopcontact blijven zitten.

U beperkt het stroomverbruik door stekkers en adapters uit het stopcontact te trekken en de laptop pas op te laden als het nodig is. Mensen met zonnepanelen hebben vorige week mooi op zonne-energie kunnen werken, want de opgewekte stroom van het eigen dak wordt direct gebruikt en de elektriciteitsvraag op het net beperkt.

Als het gaat om energiebesparing kunt u veel met uw gedrag opvangen en ook komen bouwkundige verbeteringen van de woning in beeld. Wellicht bieden deze weken met winterse nachttemperaturen u wat aandachtspunten voor de verbetering van de energiehuishouding in uw huis?

Loket Duurzaam Wonen plus
Het loket kan u helpen met het besparen of opwekken van energie, het nemen van maatregelen voor een duurzaam thuis en u wegwijs maken in het woud van financieringen en subsidies. Nu nog even digitaal via info@duurzaamwonenplus.nl of per telefoon (14 024), maar binnenkort weer fysiek te bereiken in uw gemeente.

Energiecafé Mook en Middelaar: zonnepanelenactie 2020

Na een zeer geslaagde collectieve zonnepanelenactie in 2018, waarbij in de gemeente Mook en Middelaar zonnepaneelinstallaties bij 140 bewoners zijn geplaatst, start het Energiecafé Mook en Middelaar vanaf 2 april 2020 een nieuwe zonnepanelenactie. De actie loopt tot 1 augustus 2020.

Het is nog steeds erg interessant om te investeren in zonnepanelen. Zelfs zonder spaargeld of als het niet mogelijk is zonnepanelen op eigen dak te plaatsen zijn er mogelijkheden. Naast het financiële voordeel levert het ook een bijdrage aan de verduurzaming van de gemeente.

Bij de vorige actie is het Energiecafé, na een zorgvuldige selectie, een samenwerking aangegaan met de firma Solar2Led uit Nijmegen. Deze heeft nu opnieuw een aantrekkelijk aanbod met korting samengesteld voor bewoners van Mook en Middelaar.

In verband met Corona-maatregelen is de eerder geplande informatiebijeenkomst over de actie niet doorgegaan. Alle benodigde informatie staat nu op www.energiecafemookenmiddelaar.nl onder het tabblad Zonnepanelen. Hier staat ook hoe u zich bij Solar2Led gratis kunt aanmelden.

Let op: Vervuiling van het PMD afval!

Bijna iedere week blijven er een paar PMD-zakken achter. Deze worden niet opgehaald door de afvalinzamelaar omdat er afval in gedaan is dat niet in bij het PMD thuishoort. PMD is een afkorting voor plastic verpakkingen, blik (metalen verpakkingen) en drankkarton.

Op de gemeentelijke website vindt u meer formatie over wat daaronder verstaan wordt.
Wat mag niet:

– Hard plastic zoals speelgoed, piepschuim
– Etensresten, brood, fruit en groente: dit hoort in de groene container
– PMD-zak moet dichtgeknoopt zijn
– Gebruik alleen de PMD-zak met het logo Mook en Middelaar

Als u ander huisvuil in de PMD-zak doet moeten uw medebewoners de rekening betalen! Dat komt omdat dit afval dan alsnog verbrand moet worden met het restafval. De extra kosten worden verrekend met de afvalstoffenheffing!

Ook zorgt het voor extra werk voor onze buitendienst en vervuiling van onze straten omdat het afval weg kan waaien. Hier ziet u enkele foto’s uit onze gemeente.

Mantelzorg Mook en Middelaar is er - juist ook in deze bijzondere tijd - voor u!

Meer dan ooit komt er veel op de schouders van mantelzorgers terecht vanwege het inperken van sociaal contact, de sluiting van dagbestedingen, het stopzetten van de individuele ondersteuning thuis en de verminderde inzet van vrijwilligers. Dit alles heeft een enorme impact op mantelzorgers.

Bent u mantelzorger en heeft u behoefte aan contact of ondersteuning?
Kim Falk en Anita de Roos van Mantelzorg Mook en Middelaar staan u graag te woord. Kim is bereikbaar via telefoonnummer 06 – 20 03 31 ​96 en Anita via telefoonnummer 06 -19 68 59 58. U kunt zich ook aanmelden op www.maasburen.nl onder ‘Elkaar Helpen’.

Mook en Middelaar heeft een burgerpanel, doet u ook mee?

Uw mening is belangrijk, daarom beschikt Mook en Middelaar over een burgerpanel. We hebben gekozen voor TIP, dat staat voor Transparant Inwoners Panel. TIP is een initiatief van onderzoeksbureau Toponderzoek. Het is een onafhankelijk raadgevend panel voor iedereen vanaf 16 jaar die woont of werkt in de gemeente Mook en Middelaar. Wilt u ook meepraten over actuele thema’s in de gemeente? Aanmelden kan via de website van ons burgerpanel www.tipmookenmiddelaar.nl.

Voor wie is het burgerpanel?
Iedere inwoner van de gemeente Mook en Middelaar die ouder is dan 16 jaar kan zich bij het panel aansluiten. Dat geldt eveneens voor diegenen die buiten de gemeente Mook en Middelaar wonen, maar binnen de gemeentegrenzen werkzaam zijn. Deelnemen is eenvoudig. Meld jezelf aan via http://www.tipmookenmiddelaar.nl en vul de vragen in over onder meer leeftijd, postcode en gezinssamenstelling. De anonimiteit blijft gewaarborgd.

Raadpleging
Alle onderwerpen zijn mogelijk voor het burgerpanel. Denk bijvoorbeeld aan vragen over het parkeerbeleid, onderwijs, openbaar vervoer, straatverlichting, burgerinitiatieven en onderhoud aan wegen.

Vragen
Belangrijk te vermelden is dat TIP geen gemeentepanel maar een gemeenschapspanel is. Dit houdt in dat TIP werkt met verschillende afnemers. Het is dus niet zo dat alleen de gemeente vragen stelt, dit gebeurt door meerdere organisaties.

Elke deelnemer krijgt één keer per maand een aantal vragen voorgelegd. Het invullen van de digitale enquête duurt slechts enkele minuten. De onderzoeksresultaten worden via http://www.tipmookenmiddelaar.nl kenbaar gemaakt.

Doet u mee? Aanmelden voor het burgerpanel kan hier: http://www.tipmookenmiddelaar.nl

Verschoven afval-inzameldagen

Normaliter bieden inwoners van Molenhoek (groene zone) het plastic, gft- en restafval in de even weken op maandag aan. In verband met 2 e Paasdag en Koningsdag is de inzameldag verschoven naar woensdag. Het afval wordt nu ingezameld op 15 en 29 april.

Ook interessant

Publicaties gemeente Gennep week 29

Publicaties gemeente Gennep week 29

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Gennep week 29 - 2020 Vanaf juli start BsGW de inning van belastingen voor ondernemers geleidelijk weer op. In maart maakte BsGW bekend dat ondernemers uitstel van betaling werd verleend op de verzonden belastingaanslagen,...

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 28

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 28

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 28 - 2020 De werkzaamheden voor het glasvezelnetwerk in gemeente Mook en Middelaar zijn begonnen. Naar verwachting is in het tweede kwartaal van 2021 de gemeente aangesloten op het nieuwe netwerk....

Publicaties gemeente Bergen week 28

Publicaties gemeente Bergen week 28

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Bergen week 28 - 2020 Digitale gemeentegids Wegwerkzaamheden plateau Siebengewaldseweg technische uitwerking 2019 in één oogopslag Afkoppelen loont Afsluiting Siebengewaldseweg Bescherming tegen corona bij restafval...

door | apr 10, 2020 | Gemeente Mook, Publicaties

Auteur: Clark Kent

Deel dit bericht
468 ad