Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 21

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 21 – 2020

Brief van de burgemeester

Beste inwoners van onze mooie gemeente Mook en Middelaar,

De afgelopen weken heeft het coronavirus ons dagelijks leven volledig beheerst. We vroegen elkaar om zoveel mogelijk thuis te blijven. Uw en mijn leven kwam er daardoor compleet anders uit te zien.

Genieten van buiten zijn
Op 11 mei jl. zijn de maatregelen versoepeld en is er meer mogelijk. De oproep is niet meer om zoveel mogelijk thuis te blijven, maar om drukke plekken te vermijden. Zo zijn de basisscholen en sportverenigingen die in de buitenlucht sporten weer open. We kunnen ook weer een bezoek brengen aan bijv. de kapper. Ik hoop van harte dat u gebruik kunt maken van de nieuwe mogelijkheden en dat u een zekere opluchting zult ervaren.

Denken aan de kwetsbaren
Tegelijkertijd maak ik me ook zorgen. Zoals we weten is het coronavirus niet weg en doordat mensen elkaar nu meer ontmoeten, bestaat de kans dat het virus zich opnieuw gaat verspreiden. Daarom wil ik u op het hart drukken om ook de komende tijd verstandig te blijven leven. U kunt uzelf en anderen nog steeds met het virus besmetten. Dat kan voor de kwetsbaren onder ons een grote bedreiging zijn.

Daarom verzoek ik u nogmaals om altijd 1,5 meter afstand te houden tot anderen. Ook als u gaat hardlopen, fietsen of wandelen. Haal alleen in als u aan alle kanten 1,5 meter afstand tot anderen kunt houden. Ga niet naar buiten als u verkouden bent of als een gezinslid ziek is. En nog steeds geldt: het is niet verstandig om met meer dan twee personen bij elkaar te zijn, tenzij het om één huishouden gaat. Het is helaas noodzakelijk dat politie en buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) deze regels blijven controleren.

Meer vrijheid vraagt om meer persoonlijke verantwoordelijkheid. We blijven ons ook verantwoordelijk voelen voor de kwetsbaren om ons heen. Zij mogen niet de dupe worden van onze behoefte om het oude leven weer zoveel mogelijk op te pakken.

Werk mee aan nieuwe vrijheden
Alleen als we ons allemaal aan deze regels houden, geven we het coronavirus geen nieuwe kans. En alleen dan kunnen we de komende tijd steeds meer vrijheden verwachten. Het is onze eigen verantwoordelijkheid om nieuwe vrijheden mogelijk te maken. We hebben zelf in de hand of binnenkort ook de terrasjes, musea en bioscopen mogen openen.

Tot slot wil ik u allen bedanken. Bijna al onze inwoners houden zich geweldig aan de maatregelen. Het is dankzij u dat we gekomen zijn waar we nu staan. Dat onze kinderen weer naar school kunnen en dat we weer meer en vaker naar buiten kunnen. Hou vol. Samen verslaan we corona.

Met hartelijke groet,
mr. drs. Willem Gradisen, burgemeester Mook en Middelaar

Fotowedstrijd 2020

De bekendmaking van de winnende foto’s die zijn ingestuurd voor de fotowedstrijd van 2020 is dit jaar noodgedwongen anders gegaan dan in voorgaande jaren. We hebben dit jaar, zoals bekend, te maken met het coronavirus waar we allemaal de negatieve gevolgen van kennen. Een feestelijke avond waarop de uitslag bekend wordt gemaakt is nu helaas niet mogelijk.

Dit jaar hebben de twee fotografen Ingrid Driessen en Philip Raaijmakers als juryleden via een beeldverbinding gezamenlijk een voorselectie gemaakt. Zij hebben vervolgens aan burgemeester Willem Gradisen, als voorzitter van de jury, gevraagd daaruit de drie winnende foto’s te kiezen. Bij de voorselectie is door beide fotografen aangegeven dat de genomineerde foto’s van hoge kwaliteit zijn.

De winnaars hebben inmiddels het bericht ontvangen dat zij een prijs hebben gewonnen. Een aantal foto’s wordt in de gemeentegids opgenomen. Alle foto’s worden t.z.t. ook op de website getoond.

Hieronder ziet u de drie winnende foto’s.

Gemeentehuis gesloten.

Op maandag 1 juni is het gemeentehuis gesloten vanwege Pinksteren.

Verschoven afval-inzameldag
Normaliter bieden inwoners van Mook (oranje zone) het plastic, gft- en restafval in de oneven weken op maandag aan. In verband met Tweede Pinksterdag is de inzameldag verschoven naar de woensdag. Het afval wordt nu ingezameld op woensdag 3 juni.

Invoering versoepeling sportmaatregelingen

Vanaf 29 april mogen onder voorwaarden kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13-18 jaar weer gaan sporten. Vanaf 11 mei mogen volwassenen vanaf 19 jaar ook samen buiten sporten en bewegen.

Hoe zit het precies?

  • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
  • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
  • Buiten sporten is voor personen van 19 jaar en ouder weer toegestaan, maar wel op 1,5 meter afstand.

Verplichte melding
Wanneer je gaat sporten in de openbare ruimte, dan moeten sportaanbieders hiervan melding maken bij de gemeente. Dit kan door het invullen van het meldingsformulier. De melding dient uiterlijk 1 werkdag voorafgaand aan de sportactiviteit te worden gedaan.

Communicatiemateriaal
Er is een set posters ontwikkeld met richtlijnen. Het doel hiervan is dat doelgroepen hun accommodatie snel en makkelijk ‘coronaproof’ kunnen maken en duidelijk kunnen zijn naar leden, ouders en andere stakeholders. De posters voor de verschillende doelgroepen zijn te vinden op onze gemeentelijke website.

Kosteloze ophaalservice taxussnoeisel

Stichting Taxus Taxi vanaf 1 juni weer actief met inzamelactie! 
Het taxus inzamel seizoen staat weer voor de deur. Ook dit jaar is Stichting Taxus Taxi weer actief om zoveel mogelijk taxussnoeisel in te zamelen. Vorig jaar heeft de stichting een totale hoeveelheid van 346.000 kilo taxussnoeisel ingezameld. Een resultaat waar zij trots op zijn! Elk jaar zijn er weer duizenden taxusdonateurs die hun takje bijdragen. Stichting Taxus Taxi hoopt, in samenwerking met Den Ouden Groep, ook dit jaar weer op een mooie opbrengst in de ‘strijd tegen kanker’.

Op 1 juni geeft de stichting het startschot en is het weer mogelijk om 24/7 alvast online een afspraak te maken via taxustaxi.nl/afspraak. Vanaf 2 juni zijn zij ook telefonisch weer bereikbaar, maar let op: dit laatste is in beperkte mate. De stichting vraagt bij voorkeur online een afspraak te maken om zo de telefonische drukte te kunnen spreiden.

Praktische zaken
Om de taxusinzameling ook dit jaar weer soepel te laten verlopen vraagt de stichting aandacht voor een aantal zaken. Zo komt Taxus Taxi het snoeisel kosteloos voor de deur ophalen bij een minimale hoeveelheid van 15 kilo. Ook kleinere hoeveelheden zijn van harte welkom. Men kan hier echter mee terecht bij de verschillende inzamelpunten, die online terug te vinden zijn via taxustaxi.nl/uitgiftepunten.

Taxus Taxi benadrukt dat de kwaliteit van het snoeisel erg belangrijk is. Zo is de stof taxol met name aanwezig in de jonge scheuten (eenjarig snoeisel) van de taxushaag. Zij kunnen hele struiken of oude takken van een taxushaag dan ook niet gebruiken. Om broei te voorkomen vragen zij om een kuil, ter grote van een voetbal, te maken in de gevulde tas. En het snoeisel zoveel mogelijk uit de zon te houden. Alle knipvoorwaarden en instructievideo’s zijn terug te vinden via taxustaxi.nl/knipvoorwaarden.

Gratis materialen
Om de inzameling voor iedereen zo gemakkelijk mogelijk te maken biedt Taxus Taxi iedere donateur gratis tassen en zeilen aan. Deze materialen kunnen opgehaald worden bij verschillende uitgiftepunten (bij o.a. Boerenbond en Welkoop), die online te vinden zijn via taxustaxi.nl/uitgiftepunten. Het taxussnoeisel mag ook op een hoop worden gelegd, alles wordt door de stichting netjes opgeruimd. Denk ook hierbij aan de kuil in het midden van het snoeisel.

Chauffeurs gezocht
De taxusinzameling kan niet zonder vrijwilligers. Ook dit jaar doet de stichting weer een oproep aan iedereen die zich samen met een enthousiast team wil inzetten voor de inzameling. Taxus Taxi is op zoek naar chauffeurs die beschikbaar zijn in de maanden juni, juli en augustus en in het bezit zijn van rijbewijs B of BE. Voor meer informatie kan gemaild worden naar communicatie@taxustaxi.nl.

Meer informatie over het inzamelen van taxussnoeisel en de stichting Taxus Taxi is te vinden via taxustaxi.nl of social media.

Wegafsluiting Groesbeekseweg te Mook

Op dinsdag 2 en woensdag 3 juni wordt de asfaltdeklaag aangebracht in de Groesbeekseweg in Mook vanaf Rijksweg tot en met Koningin Julianastraat. Vervolgens wordt op donderdag 4, vrijdag 5 en maandag 8 juni de asfaltverwerking (zgn. streetprint) aangebracht.

Op deze dagen is de Groesbeekseweg afgesloten en wordt een omleidingsroute ingesteld.

Ook interessant

Publicaties gemeente Gennep week 23

Publicaties gemeente Gennep week 23

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Gennep week 23 - 2020 Als ouder of verzorger kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van het vervoer van uw kind naar de basisschool of het speciaal onderwijs. Dit gaat om het schooljaar 2020-2021. Wanneer komt u in...

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 22

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 22

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 22 - 2020 Zoals ieder jaar vindt ook in 2021 de traditionele lintjesregen plaats ter gelegenheid van Koningsdag. Kent u iemand die zich al langere tijd belangeloos inzet voor de gemeenschap? Dan kunt u...

Publicaties gemeente Bergen week 22

Publicaties gemeente Bergen week 22

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Bergen week 22 - 2020 Energie Update Informatie over de eikenprocessierups Latex handschoenen en mondkapjes in grijze afvalcontainer Schaapskudde vanaf Pinksteren bij Eendenmeer Taxus taxi Verkeersplateau Well Verplichte...

door | mei 22, 2020 | Gemeente Mook, Publicaties

Auteur: Clark Kent

Deel dit bericht
468 ad