Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 22

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 22 – 2020

Lintjesregen 2021

Zoals ieder jaar vindt ook in 2021 de traditionele lintjesregen plaats ter gelegenheid van Koningsdag. Kent u iemand die zich al langere tijd belangeloos inzet voor de gemeenschap? Dan kunt u het initiatief nemen om een Koninklijke onderscheiding voor deze persoon aan te vragen. Ook verenigingen kunnen iemand voordragen.

Om in aanmerking te komen voor een Koninklijke Onderscheiding moet er sprake zijn van bijzondere verdiensten op maatschappelijk terrein en/of vrijwilligerswerk. De aanvrager dient daarvoor gegevens aan te leveren over de (voormalige) werkkring en functie en een uitvoerige omschrijving van de diverse activiteiten.

Termijn indienen verzoek
Een verzoek voor de uitreiking tijdens de traditionele lintjesregen op 26 april 2021 dient uiterlijk 1 augustus a.s. te zijn ingediend. Hiervoor graag vóór 1 juli a.s. contact opnemen.

Tussentijdse onderscheidingen
Naast de traditionele lintjesregen, bestaat tevens de mogelijkheid om iemand in de loop van het jaar voor te dragen voor een Koninklijke Onderscheiding. Bijvoorbeeld ter gelegenheid van een jubileum of pensioen, waarbij tevens sprake is van bijzondere maatschappelijke verdiensten voor onze samenleving. Een dergelijk verzoek moet minimaal vier maanden voor de geplande datum van de uitreiking bij de burgemeester binnen zijn, anders kan de aanvraag niet meer op tijd worden afgehandeld.

Wilt u iemand voordragen, dan kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat van de Gemeente Mook en Middelaar: Nicole Valckx-van der Horst, tel. (024) 696 91 11, e-mail bestuurssecretariaat@mookenmiddelaar.nl.
Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.lintjes.nl.

Naam fietsbrug Cuijk - Mook wordt 'De Maasover'

Op 16 mei jl. werd de hoofdoverspanning van de fietsbrug Cuijk – Mook op haar plaats gehesen. Daarmee is de brug (de ruwbouw) feitelijk compleet. Op 26 september 2020 zullen de fietsbrug en -route officieel in gebruik worden genomen.

Inmiddels is ook de naam van de brug bekend gemaakt. Aan die naam was een prijsvraag verbonden. Er werden ruim 1100 voorstellen ingediend. Vervolgens heeft een jury een naam gekozen. Deze jury bestond uit wethouder Geertjan Wienhoven van de gemeente Mook en Middelaar, Gerard Stoffels (oud-)wethouder gemeente Cuijk en Abe Veenstra, zelfstandig landschapsarchitect, ook voorzitter van het Kwaliteitsteam Fietsbrug Cuijk – Mook.

De naam is geworden: De Maasover. De colleges van Cuijk en Mook en Middelaar hebben deze keuze recent officieel vastgesteld. Uit het juryrapport: ‘De jury heeft zich bij haar keuze vooral laten leiden door een naam die gemakkelijk in het gehoor ligt en die ook gemakkelijk en vanzelfsprekend te hanteren is in het dagelijks spraakgebruik:”Hoe ga jij dan? Op de fiets en dan bij Mook/Cuijk De Maasover!” De naam is ook zonder verdere uitleg of achtergrondkennis te begrijpen. Een ander aspect dat meewoog is dat de naam als het ware wederkerig is, van welke zijde men de brug ook over fietst, het is hoe dan ook de Maas over. Het samengestelde deel van de naam heeft een nadrukkelijke verwijzing naar de rivier de Maas en het deel ‘over’ verwijst naar dat het hier om een oversteekmogelijkheid – in dit geval een brug – gaat. Tegelijkertijd drukt de naam als het ware een handeling uit; ik ga/fiets de Maas over.’

Er waren meerdere personen die de naam De Maasover voorstelden. Zij worden bij de opening uitgenodigd en hen wacht een leuke verrassing.

Werkzaamheden Kruising Ringbaan/Middelweg

Om de kruising Ringbaan – Middelweg te Molenhoek veiliger te maken voor de weggebruikers gaan we in de week van 8 tot en met 12 juni werkzaamheden uitvoeren.

De voorrangssituatie ter plaatse van de kruising/oversteek is duidelijk. Het verkeer op de Ringbaan moet voorrang verlenen aan het verkeer komende vanaf de Middelweg of de fietsers die er oversteken. Het autoverkeer moet zelfs stoppen en voorrang verlenen. De voorrangssituatie is correct en duidelijk aangegeven met verkeersborden en wegmarkering. Ook voldoet het uitzicht ter plaatse aan de geldende eisen.

Helaas moeten we constateren dat enkele automobilisten klaarblijkelijk bezig zijn met andere zaken dan het nakomen van de verkeersregels en voldoende aandacht en respect schenken aan de medeweggebruikers. Gelet op deze situatie gaan we over tot aanvullende verkeersmaatregelen ter plaatse. Maatregelen gericht op het verhogen van de attentie van de kruising (oversteek) en het afdwingen van een lagere rijsnelheid op de Ringbaan. Dit in de vorm van wegmarkeringen en drempels in de rijbaan van de Ringbaan.

Ook komen er ter plaatse in de berm van de Ringbaan hagen om de attentie te verhogen en het wegbeeld visueel te versmallen. Als de ligging van kabels en leidingen het toelaat komen er ook enkele bomen, dit wordt nog onderzocht. Het aanplanten zal waarschijnlijk pas in het najaar kunnen plaatsvinden.

Het bedrijf GEBA zal in opdracht van de gemeente de werkzaamheden uitvoeren. Gedurende de werkzaamheden kan het verkeer gebruik maken van de wegen, dit wel met hinder. De hinder zal zoveel mogelijk beperkt worden.

Wilt u uw dak (laten) isoleren?

Door uw huis beter te isoleren, woont u comfortabeler, zorgt u voor minder CO2-uitstoot en daalt uw energierekening. De kosten zijn vaak lager dan veel mensen denken.

Besparing
Zo bespaart u met goede dakisolatie jaarlijks honderden euro’s op uw energierekening. Als u de zolder verwarmt, is het voordeel in een gemiddelde hoekwoning of 2-onder-1-kap zo’n 750 euro per jaar. Bij een onverwarmde zolder bespaart u ongeveer 400 euro. En in de zomer blijft het een stuk koeler.

Tips
Het is raadzaam om meerdere offertes op te vragen bij gecertificeerde isolatiebedrijven, en deze offertes zorgvuldig te vergelijken. Informeer de bedrijven goed over de staat van het dak en over eventuele toekomstplannen die u heeft om bijvoorbeeld een dakkapel te plaatsen, of zonnepanelen.

Informeer hen ook als er vocht is, of verkleurde plekken op zolder. Vocht kan immers het hout in het dak aantasten en voor problemen zorgen.

Subsidie en financiering
Wanneer u naast dakisolatie nog een maatregel neemt zoals spouw-, gevel-, vloer-, bodem- en/of glasisolatie, dan kunt u subsidie aanvragen bij de Rijksoverheid, www.rvo.nl/seeh. Deze subsidie bedraagt ca. 20% van de uitvoeringskosten. Ook is er een interessante financiering tegen een lage rente mogelijk om energiebesparende maatregelen te nemen, de regeling Duurzaam Thuis van de provincie Limburg. Kijkt u op www.limburg.nl/duurzaamthuis.

Loket Duurzaam Wonen Plus
Wilt u weten waarop u nog meer moet letten als u uw woning wilt laten isoleren? Neem dan contact op met Loket Duurzaam Wonen Plus via uw gemeente of via www.duurzaamwonenplus.nl. Een e-mail sturen naar info@duurzaamwonenplus.nl kan natuurlijk ook.

Ook interessant

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 28

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 28

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 28 - 2020 De werkzaamheden voor het glasvezelnetwerk in gemeente Mook en Middelaar zijn begonnen. Naar verwachting is in het tweede kwartaal van 2021 de gemeente aangesloten op het nieuwe netwerk....

Publicaties gemeente Bergen week 28

Publicaties gemeente Bergen week 28

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Bergen week 28 - 2020 Digitale gemeentegids Wegwerkzaamheden plateau Siebengewaldseweg technische uitwerking 2019 in één oogopslag Afkoppelen loont Afsluiting Siebengewaldseweg Bescherming tegen corona bij restafval...

Publicaties gemeente Gennep week 28

Publicaties gemeente Gennep week 28

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Gennep week 28 - 2020 Maandag 6 juli nam de gemeenteraad afscheid van wethouder Peter Lucassen. Burgemeester Van Beek sprak hem toe met mooie woorden over zijn zes jaren als wethouder in Gennep. Op donderdag is er een...

door | mei 29, 2020 | Gemeente Mook, Publicaties

Auteur: Clark Kent

Deel dit bericht
468 ad