Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 23

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 23 – 2020

Aanvragen reisdocumenten en rijbewijzen

Bij het aanvragen van reisdocumenten en rijbewijzen dient u een pasfoto in te leveren. Hier gelden nieuwe regels voor. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • De goedgelijkende foto is maximaal 6 maanden oud op het moment van de aanvraag;
  • Als om godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen het hoofd bedekt mag blijven, moet de hoofdbedekking egaal en eenkleurig zijn en moet deze contrasterend zijn met de achtergrond.

De nieuwe Fotomatrix 2020 kunt u nakijken op de website www.rvig.nl

Mooksebaan Groesbeek afgesloten

De Mooksebaan Groesbeek is afgesloten van 8 tot en met 19 juni in verband met de aanleg van een verkeersdrempel ter hoogte van de kruising Mooksebaan – Rijlaan.

Omleiding
Het verkeer van en naar Groesbeek wordt omgeleid via Milsbeek en Breedeweg. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Berg en Dal.

Papierinzameling op 6 juni

Vanwege de Coronacrisis is de maandelijkse huis-aan-huis papierinzameling in Molenhoek en Mook in april en mei niet doorgegaan. Op zaterdag 6 juni zullen de wagens weer gaan rijden met inzet van de vrijwilligers van Scouting Don Bosco. Hierbij worden specifieke maatregelen getroffen zoals voor hygiëne en de 1,5 meter afstandsregel.

Voor de kernen Middelaar en Plasmolen geldt dat het oud papier op 4 juni naar de papiercontainer op het dorpsplein te Middelaar kan worden gebracht.

Uitvoering Lokaal Sportakkoord van start

Afgelopen najaar is het Lokaal Sportakkoord Mook en Middelaar ondertekend door verschillende partners. De betrokkenheid van diverse partijen uit de gemeente was groot en er is hard gewerkt om tot een mooi akkoord te komen.

Uitvoering
Inmiddels is er budget toegekend voor verschillende projecten. Deze projecten sluiten aan bij de ambities die door de partners zijn benoemd in het Lokaal Sportakkoord. Komend jaar wordt gewerkt aan:

  • Het organiseren van een Sportcafé voor verenigingen en een lunchcafé voor professionals;
  • Een strippenkaart voor jong volwassenen én een strippenkaart voor volwassenen waarin sport- en cultuuractiviteiten zijn opgenomen;
  • Het inrichten van een beweegroute in Molenhoek en Mook.

Kerngroep
Er is een kerngroep gevormd die de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord bewaakt. De kerngroep bestaat uit Peter Leenders (Beweegcollectief), Glenda Jansen (Uniek Sporten), Betsie Kersten (KION) en Myrne Smits (gemeente). Zij maken de afspraken met alle partners en wijzen het uitvoeringsbudget toe voor de komende jaren. De uitvoering van de ambities wordt samen met de maatschappelijke partners opgepakt, we hebben hierin een gezamenlijke taak.

Ook interessant

Publicaties gemeente Gennep week 29

Publicaties gemeente Gennep week 29

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Gennep week 29 - 2020 Vanaf juli start BsGW de inning van belastingen voor ondernemers geleidelijk weer op. In maart maakte BsGW bekend dat ondernemers uitstel van betaling werd verleend op de verzonden belastingaanslagen,...

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 28

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 28

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 28 - 2020 De werkzaamheden voor het glasvezelnetwerk in gemeente Mook en Middelaar zijn begonnen. Naar verwachting is in het tweede kwartaal van 2021 de gemeente aangesloten op het nieuwe netwerk....

Publicaties gemeente Bergen week 28

Publicaties gemeente Bergen week 28

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Bergen week 28 - 2020 Digitale gemeentegids Wegwerkzaamheden plateau Siebengewaldseweg technische uitwerking 2019 in één oogopslag Afkoppelen loont Afsluiting Siebengewaldseweg Bescherming tegen corona bij restafval...

door | jun 5, 2020 | Gemeente Mook, Publicaties

Auteur: Clark Kent

Deel dit bericht
468 ad