Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 25

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 25 – 2020

Fietsviaduct over de N271 in uitvoering, wegafsluitingen 23 op 24 juni

Vanaf 2019 bouwt de combinatie Züblin-HSM aan de snelfietsroute deel Cuijk – Mook. Een onderdeel van deze snelfietsroute is de aanleg van het fietsviaduct over de N271 naast het bestaande spoorviaduct. Het nieuwe fietsviaduct bestaat uit prefab betonnen liggers. Deze prefab betonnen liggers hebben een lengte van ca. 37 meter en worden gemonteerd in een nachtelijke afsluiting van de N271 (Rijksweg). Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in de nacht van 23 op 24 juni. De Rijksweg is daarvoor in zijn geheel afgesloten van 20:00 uur tot 06:00 uur ter hoogte van het bestaande spoorviaduct. De fietsers- en voetgangers worden lokaal omgeleid. Voor het gemotoriseerd verkeer is een grote omleiding over de A73 voorzien. Komende vanaf Nijmegen wordt het verkeer omgeleid over de A73 via Gennep, te volgen via de borden met de “M”. Richting Nijmegen wordt het verkeer omgeleid via Gennep over de A73, te volgen via de borden met de “N”. U kunt een overzicht van de omleidingsroute terugvinden op de website van de Gemeente Mook en Middelaar.

Beoordeling alternatieven Lob van Gennep

Er wordt druk gesproken en geschreven over het project Lob van Gennep. Niet alle berichten geven een juiste weergave. Dat maakt het lastig voor mensen om een beeld over het project te vormen.

Daarom zetten we een aantal feiten op een rij. De beoordeling van de alternatieven gebeurt aan de hand van zes criteria Aan het eind van de verkenningsfase wordt uit de drie kansrijke alternatieven een voorkeursalternatief gekozen. Dit gebeurt volgens een beoordelingskader dat uit zes criteria bestaat:

  1. Verbeteren hoogwaterbescherming: het alternatief verkleint de kans op overstroming van het gebied ten opzichte van de huidige situatie. De wettelijke waterveiligheidsnorm wordt 1/300 per jaar.
  2. Verbeteren waterbergende werking: het alternatief verlaagt de waterstanden stroomafwaarts ten opzichte van de huidige situatie.
  3. Verbeteren ruimtelijke kwaliteit: het alternatief behoudt, verbindt en versterkt de bestaande landschappelijke, cultuurhistorische, toeristisch-recreatieve en natuurlijke kwaliteiten.
  4. Draagvlak: het alternatief zorgt voor begrip en draagvlak onder bewoners, bedrijven, samenwerkingspartners/mede-overheden en andere betrokkenen.
  5. Omgeving en milieu: de effecten van het alternatief op milieu- en leefomgeving in vergelijking met de huidige situatie. Deze effecten worden in beeld gebracht in het milieueffectrapport.
  6. Balans tussen kosten en dekking: de balans tussen kosten en dekking van het alternatief. Dit wordt in kaart gebracht aan de hand van een kostenraming en dekkingsoverzicht.

We horen de geluiden tegen de waterkerende instroomvoorziening en het daarbij behorende instroomprotocol. Ook deze geluiden tegen de ‘schuif’ en het protocol zullen meespelen bij de te maken keuze, aan het einde van de verkenning, voor een voorkeursalternatief.

Kijk voor meer informatie op www.lobvangennep.nl, schrijf u in voor de nieuwsbrief of volg @LobVanGennep via Facebook en Twitter.

Ook interessant

Publicaties gemeente Gennep week 29

Publicaties gemeente Gennep week 29

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Gennep week 29 - 2020 Vanaf juli start BsGW de inning van belastingen voor ondernemers geleidelijk weer op. In maart maakte BsGW bekend dat ondernemers uitstel van betaling werd verleend op de verzonden belastingaanslagen,...

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 28

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 28

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 28 - 2020 De werkzaamheden voor het glasvezelnetwerk in gemeente Mook en Middelaar zijn begonnen. Naar verwachting is in het tweede kwartaal van 2021 de gemeente aangesloten op het nieuwe netwerk....

Publicaties gemeente Bergen week 28

Publicaties gemeente Bergen week 28

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Bergen week 28 - 2020 Digitale gemeentegids Wegwerkzaamheden plateau Siebengewaldseweg technische uitwerking 2019 in één oogopslag Afkoppelen loont Afsluiting Siebengewaldseweg Bescherming tegen corona bij restafval...

door | jun 19, 2020 | Gemeente Mook, Publicaties

Auteur: Clark Kent

Deel dit bericht
468 ad