Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 26

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 26 – 2020

Buurtgezinnen is weer actief

Gezinnen die het zwaar hebben (vraaggezin) worden gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de buurt (steungezin). Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders even ontlast.

De gemeenten Mook en Middelaar en Heumen zijn op 1 januari 2020 de samenwerking gestart met Buurtgezinnen. Helaas trof de coronacrisis ook dit initiatief waardoor er sinds medio maart alleen nog contact op afstand met gezinnen mogelijk was.

Door de recente situatie hebben veel gezinnen die het al lastig hadden, het nog zwaarder gekregen. Daarom zijn de gemeenten en Buurtgezinnen erg blij met de versoepelingen van de coronamaatregelen. Het betekent dat voorzichtig het normale traject weer kan worden hervat. Hierbij wordt natuurlijk rekening gehouden met de 1,5 meter afstand.

Binnen onze gemeenten is Buurtgezinnen vanaf nu weer actief opzoek naar gezinnen. Willen jullie je hart en huis opstellen voor een kind uit een ander gezin? Of kun je juist nu wel een steuntje in de rug gebruiken door je verhaal kwijt te kunnen aan een andere ouder? Of is het fijn als je kind eens bij een ander gezin gaat spelen? Meld je dan aan op www.buurtgezinnen.nl

Meer informatie of vragen?
Neem dan contact op met de coördinator Buurtgezinnen, Sophie Westerink:
E-mail: sophie@buurtgezinnen.nl
Bel/App: 06 – 25452105.
Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen.

Corona-afval in de grijze container

Mondkapjes en wegwerphandschoenen mogen beslist geen zwerfafval worden. Toch zien we steeds meer beschermingsmiddelen op straat belanden, of in de verkeerde afvalbakken. Dit zal alleen maar toenemen, nu mondkapjes in het openbaar vervoer verplicht zijn. Doet u dit materiaal na gebruik bij het restafval in uw grijze container!

Meer informatie
Kijkt u voor meer informatie over de afvalinzameling en Corona op de website www.mookenmiddelaar.nl. Zoekterm ‘corona en afvalinzameling’.

Lob van Gennep: met de klapstoel de dijk op

Eind juni gaan we met een aantal bewoners uit het gebied de dijk op. Verdeeld over vier deelgebieden
(Middelaar/Plasmolen, Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide) gaan we in gesprek over hoe de dijk en de directe omgeving eruit kunnen komen te zien bij alle drie de alternatieven. Hiervoor is in maart een uitnodiging verstuurd aan bewoners direct grenzend aan de dijk. Door de Coronacrisis hebben we de start van de werkateliers uit moeten stellen tot na de zomer.

Wel gaan we voor de zomer met een groepje bewoners dat zich heeft aangemeld per deelgebied samen naar de dijk in een zogenaamde klapstoelbijeenkomst. We gaan nader kennis maken en bespreken de opzet van de werkateliers. Zo kunnen we na de zomer goed van start.

We houden rekening met de coronacrisis
Omdat we te maken hebben met de coronacrisis, werken we volgens de basisregels van de overheid:

  • We houden 1,5 meter afstand van elkaar en organiseren de bijeenkomsten buiten;
  • Als deelnemers of hun huisgenoten verkoudheidsklachten of koorts hebben, vragen we hen om thuis te blijven;
  • Ook als een projectteamlid verkoudheidsklachten of koorts heeft, blijft deze thuis en zorgen we voor een vervanger;
  • Om eventuele risico’s op besmetting te voorkomen bieden we geen versnaperingen aan.
Recht op schadevergoeding bij overstromingen voor iedereen gelijk

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft vorige week besloten dat de status ‘rivierbed’ wordt opgeheven bij gebieden achter een versterkte kering in de Limburgse Maasvallei. Voor de bewoners en ondernemers van deze gebieden komt er met deze beslissing een einde aan een lange periode van onzekerheid over ontwikkelmogelijkheden en schadevergoeding na overstromingen. De binnendijkse gebieden achter de dijken in de Limburgse Maasvallei hadden tot nu als enige in Nederland de rivierbed-status. Dit was vastgelegd in de Beleidslijn Grote Rivieren.

Het afgelopen half jaar is door de Stuurgroep Lob van Gennep, waar gemeente Mook en Middelaar onderdeel van uitmaakt, met verschillende overheden veelvuldig gesproken over de status rivierbed in de Lob van Gennep en andere locaties in de Limburgse Maasvallei. Tijdens deze gesprekken heeft de gemeente samen met gemeente Gennep duidelijk opvattingen daarover gegeven. Voor alle betrokken overheden staat de veiligheid van mensen die achter dijken wonen voorop, en daar past geen status rivierbed bij.

Bijzondere situatie
Wonen in een gebied dat wordt beschermd door dijken, maar tegelijkertijd ook onderdeel is van de rivier. Een bijzondere situatie die in Limburg op diverse plekken langs de Maas voorkomt. En de consequenties daarvan zijn groot. De status rivierbed op een gebied betekent dat bewoners en ondernemers niet zonder vergunning van het Rijk kunnen bouwen of uitbreiden. Bovendien is er een verschil in het recht op tegemoetkoming in de schade. Deze situatie zorgde voor grote onzekerheid en onrust bij bewoners, agrariërs en bedrijven.

Gevolgen besluit minister
Met het vorige week genomen besluit van de minister om de status rivierbed op te heffen, wordt het recht op schadevergoeding na een overstroming voor iedereen gelijk. Op dit moment hebben inwoners in de Lob van Gennep die gebouwd of verbouwd hebben na april 1996 geen recht op tegemoetkoming bij schade. Deze situatie zorgde voor grote onzekerheid en onrust bij bewoners, agrariërs en bedrijven. Met het besluit maakt de minister een einde aan de onrust hierover.

“Ik ben zeer tevreden met het besluit van de minister. Hiermee is een grote zorg bij de inwoners weggenomen. Het betekent dat er ook in kleinere dorpen weer iets kan. En dat de mogelijkheden voor schadevergoeding na een overstroming gelijk worden getrokken. Hier hebben we met elkaar heel hard naar toe gewerkt”, zegt Geertjan Wienhoven, wethouder gemeente Mook en Middelaar.

Huidige dijkversterkingen vormen aanleiding
Vijfentwintig jaar na de overstromingen in ’93 en ‘95 worden dijken in Limburg versterkt volgens de waterveiligheidsnormen uit de Waterwet. Deze dijkversterkingen vormden de aanleiding voor de minister om de status van de binnendijkse gebieden achter de primaire keringen opnieuw te evalueren. Het gaat om binnendijkse gebieden in Arcen, Baarlo – Hout-Blerick, Beesel, Belfeld, Buggenum, Gennep, Heel, Mook en Middelaar, Nieuw Bergen, Steyl – Maashoek, Thorn – Wessem, Well en Willem Alexanderhaven Roermond.

Gelijk met de rest van Nederland bij versterking dijk
Zodra de dijk versterkt wordt, wordt de status rivierbed opgeheven. Zo worden de binnendijkse gebieden in de Limburgse Maasvallei gelijkwaardig behandeld als binnendijkse gebieden bij andere rivieren in Nederland. De gebieden hebben gelijke mogelijkheden om aanspraak te kunnen maken op de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en er wordt ruimte voor ontwikkelingen gecreëerd. Dit is niet enkel gunstig voor de gemoedsrust, maar ook voor de leefbaarheid, economische ontwikkelingen en de werkgelegenheid in de gebieden. Voor de Lob van Gennep en Thorn – Wessem geldt daarnaast dat ze een waterbergende functie hebben die van belang is voor het functioneren van de Maas als geheel. Voor deze gebieden wordt daarom overgestapt van een individuele vergunningplicht naar een langjarige gebiedsontwikkelruimte. Rijk en regio werken voor 1 januari 2021 kaders uit voor een begrensde langjarige gebiedsontwikkelruimte.

Ook interessant

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 28

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 28

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 28 - 2020 De werkzaamheden voor het glasvezelnetwerk in gemeente Mook en Middelaar zijn begonnen. Naar verwachting is in het tweede kwartaal van 2021 de gemeente aangesloten op het nieuwe netwerk....

Publicaties gemeente Bergen week 28

Publicaties gemeente Bergen week 28

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Bergen week 28 - 2020 Digitale gemeentegids Wegwerkzaamheden plateau Siebengewaldseweg technische uitwerking 2019 in één oogopslag Afkoppelen loont Afsluiting Siebengewaldseweg Bescherming tegen corona bij restafval...

Publicaties gemeente Gennep week 28

Publicaties gemeente Gennep week 28

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Gennep week 28 - 2020 Maandag 6 juli nam de gemeenteraad afscheid van wethouder Peter Lucassen. Burgemeester Van Beek sprak hem toe met mooie woorden over zijn zes jaren als wethouder in Gennep. Op donderdag is er een...

door | jun 26, 2020 | Gemeente Mook, Publicaties

Auteur: Clark Kent

Deel dit bericht
468 ad