Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 40

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 40 – 2019

Beleidsregels Reclame op, boven of aan de weg

Op 12 juli 2017 zijn de Beleidsregels “Reclame op, boven of aan de weg” de gemeente Mook en Middelaar vastgesteld om daarmee een eind maken aan de wildgroei van handelsreclame binnen de openbare ruimte van de gemeente.

De beleidsregels bieden een kader om op eenduidige wijze om te gaan met vergunningaanvragen. Het is immers verboden op grond van artikel 2:10 van de APV om voorwerpen op, boven of aan de weg te plaatsen. De gemeente heeft een minimale set van regels opgesteld om zo ook verantwoording bij de ondernemers en verenigingen te laten.

In lijn met de regels van de Provincie Limburg geldt als hoofdregel dat reclame op, boven of aan de Rijksweg niet is toegestaan. Op andere wegen of weggedeelten wordt onder bepaalde voorwaarden, waaronder voor een maximale duur van 14 dagen, vergunning verleend voor bepaalde reclame-uitingen.

Handelsreclame kan vergunningsvrij op eigen terrein geschieden, mits dit geen gevaar oplevert voor het verkeer of ernstige hinder veroorzaakt voor de omgeving. De meeste reclame-uitingen op eigen grond of aan een pand zijn aan te merken als bouwwerken, zodat daarvoor een omgevingsvergunning nodig is. De gemeentelijke bestemmingsplannen en welstandsnota stellen regels voor dit type bouwwerken. De gemeente treedt graag vooraf met u in overleg om de specifieke mogelijkheden op
uw locatie te bekijken.

Handhaving
Met regelgeving alleen zijn we er nog niet. Een adequate handhaving is belangrijk om ongewenste vormen van reclame tegen te gaan. Dit betekent dat de gemeente de komende periode strenger gaat controleren en handhaven op illegaal geplaatste reclameborden. Omdat niet alles gelijktijdig kan worden gehandhaafd, wordt gestart met handhaving van reclameobjecten die zonder vergunning op, boven of aan de Rijksweg en andere grotere doorgaande wegen zijn geplaatst. Dit zijn ook de locaties
waar binnen de gemeenschap de meeste irritaties over bestaan.

Voor de exacte regels verwijzen wij u naar het beleid dat te vinden is op de gemeentelijke website.

Even voorstellen: Fred van Santwijk

Veldwerk noemden wij het tijdens mijn studie biologie. Excursies en ontmoetingen buiten de raadszaal zijn het leerzaamst en leukst!

Bij raadswerk hebben mensen vaak een beeld van veel vergaderen, en af en toe is het dat ook drie avonden per week. Maar het meeste raadswerk vindt plaats buiten de raadszaal, het veldwerk is minder zichtbaar en zeker zo belangrijk.

Je kan natuurlijk praten over het onderhoud van onze bossen of Jachtslot de Mookerheide, maar hoeveel leerzamer is een excursie met Natuurmonumenten? Die hebben wij onlangs mogen organiseren, en ook een bezoek aan de nieuwe Tiny Houses in onze buurgemeente Heumen. In Oeffelt het veld in om het prachtige UNESCO Maasheggenlandschap te verkennen: dat willen wij hier ook! Regelmatig worden we door buurtbewoners uitgenodigd om mee te denken over actuele problematiek of om draagvlak te zoeken voor een idee; een hondenlosloopveldje bijvoorbeeld.

En ook je eigen kennis up-to-date houden, denk aan de energietransitie, jeugdzorg of de nieuwe omgevingswet. Werken aan je eigen gereedschap om ‘de zaag scherp te houden’. Clubs als VNG organiseren interessante dagen met workshops en uitwisseling. Regelmatig ben ik op mijn vrije zaterdag dan ook te vinden in Deventer, Den Bosch, Panningen of Oss. En ineens sta je daar te
praten over gaswinning in Friesland. Friesland? Ja Friesland, want terwijl de gaskraan in Groningen dicht gaat wil men hem in Friesland verder open draaien. Rijksbeleid waar je als gemeente weinig invloed op hebt, en in die zin heel goed vergelijkbaar met onze hoogwaterproblematiek.

Lokale politiek is ontzettend leuk en veelzijdig: laat je eens uitnodigen voor een fractievergadering? Dat hoeft natuurlijk niet bij GroenLinks te zijn.

Reacties? fred.vansantwijk@groenlinks.mookenmiddelaar.nl

Doe mee aan de fotowedstrijd gemeentegids 2019!

Ook voor de gemeentegids van 2020 houden wij weer een fotowedstrijd. Deze keer zonder thema. Neem een mooie foto van iets sportiefs, een bijzondere plek, een mooi gebouw, iets wat dynamiek of saamhorigheid uitstraalt: alle creativiteit is welkom! Wij laten ons graag verrassen!

De drie mooiste foto’s komen op de voorkant van de gids en worden beloond met een waardebon van resp. 75, 50 en 25 euro. Een selectie van andere foto’s die zijn ingezonden wordt in de gids opgenomen, met vermelding van de naam van de maker.

De ervaring is dat ook foto’s die gemaakt worden met een mobieltje vaak aan de eisen voldoen en winnaar kunnen worden. Je hoeft dus echt geen professionele camera te hebben om in de prijzen te vallen!

Alle foto’s worden beoordeeld door een deskundige jury onder leiding van burgemeester Willem Gradisen. De winnaars worden in maart 2020 bekendgemaakt en krijgen persoonlijk bericht. Iedereen die mee wil doen aan de wedstrijd, kan tot 15 februari 2020 per mail maximaal twee foto’s sturen naar fotowedstrijd@mookenmiddelaar.nl. Dit moet uiteraard onder vermelding van naam en adresgegevens.

Voorwaarden
De wedstrijd staat alleen open voor inwoners van de gemeente Mook en Middelaar. Per persoon mogen maximaal twee foto’s worden ingezonden en de foto’s moeten natuurlijk in onze gemeente zijn genomen. Ze moeten rechtenvrij digitaal worden aangeleverd in jpg-formaat met een minimale resolutie van 300dpi of een minimale bestandsgrootte van 1,2MB. De gemeente kan de foto’s ook gebruiken voor promotionele doeleinden, zoals de eigen website of folders. Bij deelname aan de fotowedstrijd geeft u hier automatisch toestemming voor. Als u personen of kunstwerken fotografeert, moet u vooraf toestemming vragen voor publicatie van de foto’s.

Onderhoudswerkzaamheden

Gedurende de periode van 1 oktober tot en met 30 november zijn er in de gemeente op diverse locaties onderhoudswerkzaamheden aan de openbare weg. We proberen de overlast tot een minimum te beperken. Wij hopen op uw begrip.

Opschoondag op zaterdag 12 oktober

Op zaterdag 12 oktober wordt de tweede Opschoondag van dit jaar gehouden. In samenwerking met de gemeente Mook en Middelaar organiseert natuur-en milieugroep ANIMO deze actie om het zwerfvuil op te ruimen.

De gemeente zorgt voor de materialen zoals handschoenen, grijpers, vuilniszakken en het ophalen van het afval.
Er wordt om 9.30 uur gestart op 5 locaties.

  • Molenhoek: Winkelcentrum Molenhoek
  • Mook: Winkelcentrum Mook
  • Middelaar: MFC De Koppel
  • Plasmolen: Muldershofweg 10
  • Bisselt: Het Zwaantje

Het einde is rond 12 uur. Voor koffie en koek wordt gezorgd.

SchuldHulpBuddy’s gezocht!

Na goed werk in de gemeente Berg en Dal wil Stichting SchuldHulpBuddy zich ook actief in gaan zetten voor inwoners van de gemeente Mook en Middelaar. Stichting SchuldHulpBuddy geeft onder andere hulp bij (dreigende) schulden. Om te kunnen starten zijn zij op zoek naar vrijwilligers!

Wat doet een SchuldHulpBuddy?
SchuldHulpBuddy’s bieden gratis praktische ondersteuning aan mensen die in financiële problemen zitten, schulden hebben, hun administratie niet op orde krijgen of niet weten hoe ze formulieren moeten invullen. Zij denken mee, helpen om overzicht te krijgen en proberen een morele steun te zijn, zonder de verantwoordelijkheid over te nemen en ook zonder financieel bij te dragen.

Alle buddy’s krijgen een training aangeboden door ervaren financieel experts, werken samen met elkaar en krijgen ondersteuning van een coördinator. De coördinator organiseert ook regelmatig bijscholing en gezamenlijke bijeenkomsten met de buddy’s.

Hoe kan ik me opgeven?
U kunt meer informatie krijgen via www.schuldhulpbuddy.nl. Als u nog vragen heeft en/of u zich wilt aanmelden kan dat via 06 – 130 817 34 of info@sshb.nl.

Vijf nieuwe mogelijke oplossingsrichtingen Lob van Gennep

Lob van Gennep neemt de komende maanden de tijd om volop in gesprek te blijven met de omgeving en nieuwe oplossingsrichtingen verder uit te werken. Maar welke oplossingsrichtingen liggen op dit moment op tafel? Dit artikel geeft een overzicht.

Twee oplossingrichtingen bij start
Bij de start van het project werden oorspronkelijk drie keuzes voorgelegd aan de omgeving: ‘huidige situatie handhaven’ (is in feite geen oplossing maar dient als als nulmeting of referentie voor de andere twee oplossingsrichtingen), ‘Dubbele dijken’ en ‘Verbindende dijken’.

Vijf nieuwe alternatieven
Tijdens de verkenning zijn door gesprekken met mensen uit het gebied nieuwe inzichten opgedaan. Op dit moment zijn er vijf nieuwe alternatieven ontstaan door het gesprek met de omgeving. Een eerste nieuw alternatief is ‘Klassieke dijken’. Dat komt neer op het louter versterken en verhogen van de bestaande dijken volgens de wettelijke norm. Een tweede nieuwe oplossingsrichting is om de huidige dijken te verhogen en te versterken en van een vaste drempel te voorzien. Dit in plaats van een waterkerende instroomvoorziening.

Als derde is er een alternatief met een nieuwe dijk ter hoogte van de Pastoorsdijk. Een vierde voorstel is het idee dat uitgaat van een waterberging nabij het Koningsven, waarbij het woongebied zoveel mogelijk wordt ontzien. Het vijfde alternatief bestaat uit dubbele dijken met noodmaatregelen op de Maas- en Niersdijken. Deze nieuwe voorstellen worden de komende maanden verder onderzocht.

Wilt u meer weten over de oplossingsrichtingen? Kijk dan op www.lobvangennep.nl/oplossingsrichtingen.

Blijf op de hoogte
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en het nieuws? Abonneer u dan op de nieuwsbrief via www.lobvangennep.nl of volg ons via Facebook en Twitter: @Lobvangennep.

Week tegen eenzaamheid

Wist u dat 35% van de volwassenen in onze gemeente zich wel eens eenzaam voelt. Onder ouderen ligt dit zelfs nog hoger met 53%.

De een voelt zich eenzamer dan de ander. Het is belangrijk dat we extra aandacht besteden aan (gevoelens van) eenzaamheid. Dit doen we tijdens ‘de Week tegen Eenzaamheid’ van 1 t/m 8 oktober. Deze week besteden we extra aandacht aan bestaande ontmoetingsplekken en wordt de Dag van de Ouderen georganiseerd. Ook geven we in deze week informatie over eenzaamheid.

door | okt 1, 2019 | Gemeente Mook, Publicaties

Publicaties gemeente Gennep week 23

Publicaties gemeente Gennep week 23

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Gennep week 23 - 2020 Als ouder of verzorger kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van het vervoer van uw kind naar de basisschool of het speciaal onderwijs. Dit gaat om het schooljaar 2020-2021. Wanneer komt u in...

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 22

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 22

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 22 - 2020 Zoals ieder jaar vindt ook in 2021 de traditionele lintjesregen plaats ter gelegenheid van Koningsdag. Kent u iemand die zich al langere tijd belangeloos inzet voor de gemeenschap? Dan kunt u...

Publicaties gemeente Bergen week 22

Publicaties gemeente Bergen week 22

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Bergen week 22 - 2020 Energie Update Informatie over de eikenprocessierups Latex handschoenen en mondkapjes in grijze afvalcontainer Schaapskudde vanaf Pinksteren bij Eendenmeer Taxus taxi Verkeersplateau Well Verplichte...

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 71)
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 71)
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 71)
Download onze App Get it on Google Play

Auteur: Clark Kent

Deel dit bericht
468 ad