Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 43

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 43 – 2019

Bladbakken zijn weer geplaatst

De bladbakken in gemeente Mook en Middelaar zijn inmiddels geplaatst. De meeste staan op de gebruikelijke locaties. De bladbakken zijn alleen bedoeld voor bladafval en niet voor ander tuinafval. Dit kunt u gratis inleveren bij de milieustraat of groene container. Wij legen de bladbakken iedere week één of twee keer.

Deze week: Peter Wijers

De gemeente Mook en Middelaar werkt in vele verbanden samen. Zo werken we samen in de regio Rijk van Nijmegen, de regio Venlo, de regio Arnhem-Nijmegen, maar wij werken ook samen in de Euregio Rijn-Waal. Dat is een samenwerkingsverband met meer dan 50 gemeenten, zowel uit Nederland als Duitsland. Doel van deze samenwerking is van elkaar leren over de grens, maar ook initiatieven ontplooien en steunen die samenwerking bevorderen. Bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, waar Nederlandse en Duitse studenten uitwisselingen organiseren om elkaar beter te leren kennen. Wij hebben als grensgemeente veel met Duitsland te maken, maar Duitsland is voor ons hele land enorm belangrijk. Als grootste handelspartner is Duitsland voor onze economie onmisbaar. 

De gemeenteraad heeft mij benoemd als afgevaardigde naar deze Euregio. Samen met de burgemeester vertegenwoordigen wij onze gemeente. Dat houdt onder andere in dat wij meestemmen met de besluiten die worden genomen, maar dat wij onze oren en ogen ook goed openhouden voor mooie kansen voor onze gemeente! Er valt ook veel te leren van andere gemeenten en het is heel inspirerend om al die projecten te zien waarin over de grenzen wordt samengewerkt. Door onze ligging zou je wel kunnen zeggen dat wij experts zijn geworden op het gebied van grenzen! De bijeenkomsten worden afwisselend in Nederland en Duitsland georganiseerd en het is mooi om al die verschillende plekken te bezoeken. Wat leven wij toch in een bijzonder gebied! Ik ben er trots op om daar Mook en Middelaar te mogen vertegenwoordigen. Mocht je meer willen weten over de Euregio?
Of heb je zelf een plan? Neem dan gerust contact op!

Doe mee aan de fotowedstrijd gemeentegids 2019!

Ook voor de gemeentegids van 2020 houden wij weer een fotowedstrijd. Deze keer zonder thema. Neem een mooie foto van iets sportiefs, een bijzondere plek, een mooi gebouw, iets wat dynamiek of saamhorigheid uitstraalt: alle creativiteit is welkom! Wij laten ons graag verrassen!

De drie mooiste foto’s komen op de voorkant van de gids en worden beloond met een waardebon van resp. 75, 50 en 25 euro. Een selectie van andere foto’s die zijn ingezonden wordt in de gids opgenomen, met vermelding van de naam van de maker.

De ervaring is dat ook foto’s die gemaakt worden met een mobieltje vaak aan de eisen voldoen en winnaar kunnen worden. Je hoeft dus echt geen professionele camera te hebben om in de prijzen te vallen!

Alle foto’s worden beoordeeld door een deskundige jury onder leiding van burgemeester Willem Gradisen. De winnaars worden in maart 2020 bekendgemaakt en krijgen persoonlijk bericht.

Iedereen die mee wil doen aan de wedstrijd, kan tot 15 februari 2020 per mail maximaal twee foto’s sturen naar fotowedstrijd@mookenmiddelaar.nl. Dit moet uiteraard onder vermelding van naam en adresgegevens.

Voorwaarden
De wedstrijd staat alleen open voor inwoners van de gemeente Mook en Middelaar. Per persoon mogen maximaal twee foto’s worden ingezonden en de foto’s moeten natuurlijk in onze gemeente zijn genomen. Ze moeten rechtenvrij digitaal worden aangeleverd in jpg-formaat met een minimale resolutie van 300dpi of een minimale bestandsgrootte van 1,2MB. De gemeente kan de foto’s ook gebruiken voor promotionele doeleinden, zoals de eigen website of folders. Bij deelname aan de fotowedstrijd geeft u hier automatisch toestemming voor. Als u personen of kunstwerken fotografeert, moet u vooraf toestemming vragen voor publicatie van de foto’s.

GRATIS CURSUS OMGAAN MET (MENSEN MET) PSYCHISCHE PROBLEMEN

In november en december wordt in onze gemeente een cursus MENTAL HEALTH FIRST AID (MHFA) gegeven. Er zijn nog enkele plekken vrij. U kunt zich tot 1 november opgeven. Er zijn geen kosten aan verbonden.

In deze internationaal erkende cursus krijg je informatie over psychische aandoeningen en leer je hoe je het gesprek kunt aangaan met iemand die (beginnende) psychische problemen heeft. Je ontvangt informatie over veelvoorkomende psychische aandoeningen. Ook leer je hoe je kunt handelen wanneer iemand in een crisis verkeert. Na deze cursus kun je iemand de helpende hand reiken.

Iedereen kan de cursus volgen
Er worden geen specifieke eisen gesteld aan mensen die deel willen nemen. De training wordt gegeven door gecertificeerde trainers. Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.

Het gaat om een cursus die zich uitstrekt over 4 avonden
Als u zich voor deze cursus aanmeldt, dan wordt verwacht dat u alle genoemde 4 avonden aanwezig bent. De cursus is op 12 en 19 november en op 3 en 10 december. Steeds van 18.00 tot 21.00 uur.
De cursus wordt gegeven op de Gemeentewerf, Veldweg 3, 6585 VE Mook.

Opgeven en meer informatie
Als u wilt deelnemen, dan kunt u zich hiervoor opgeven via gemeente@mookenmiddelaar.nl tot 1 november a.s. Plaatsing gebeurt op volgorde van  aanmelding. Dus heeft u interesse, geef u dan snel op! Voor vragen kunt u bellen naar het KlantContactCentrum 024 696 91 11.

Oprichting Erfgoedplatform Mook en Middelaar

Onlangs is het Erfgoedplatform in de gemeente Mook en Middelaar opgericht. Het Erfgoedplatform bestaat uit een aantal verenigingen uit de gemeente Mook en Middelaar. Deelnemers van het platform zijn op dit moment Stichting Animo, het CAM, Geopaden, Kunststichting Jacques van Mourik, Stichting Huys te Moock, Stichting Kamermuziek Mook en Middelaar, Mook Promotion, Natuurmonumenten/het Jachtslot en VVV Plasmolen-Mook. Het gemeentebestuur van Mook en Middelaar juicht de oprichting van het Erfgoedplatform in de gemeente toe en faciliteert de uitvoering.

Door middel van het Erfgoedplatform krijgt het verenigingsleven dat zich in de gemeente Mook en Middelaar bezighoudt met de plaatselijke historie en cultuur, een extra impuls. Aangesloten verenigingen en stichtingen krijgen de mogelijkheid thema’s uit te wisselen en kennis en ervaring te delen. Het Erfgoedplatform neemt geen taken van de individuele organisaties over maar wil een extra laag toevoegen vanuit cultuur- en historisch perspectief. Zo zal het Erfgoedplatform gezamenlijke initiatieven kunnen opzetten. Het Erfgoedplatform Mook en Middelaar biedt zich ook aan als gesprekspartner voor de gemeente en/of regionale overheden waar het gaat over beleid of nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het uitdragen van de plaatselijke cultuur en historie als toeristische publiekstrekker. Ook wil het Erfgoedplatform mede vormgeven aan een netwerk van vergelijkbare organisaties in de ons omringende gemeenten.

Alle verenigingen en stichtingen in de gemeente Mook en Middelaar die zich bezighouden met kunst, cultuur of de lokale geschiedenis, worden hierbij van harte uitgenodigd om aan te sluiten bij dit nieuwe cultuurhistorisch Erfgoedplatform Mook en Middelaar.

Voor meer informatie over het Erfgoedplatform Mook en Middelaar neem s.v.p. contact op met Theo van Brunschot, voorzitter ((06) 2017 7917), Nico van Kessel, secretaris ((06) 4407 0198) of stuur een mail: erfgoedplatformmookenmiddelaar@gmail.com.

Ter Sprake voortaan in andere krant

Vanaf 1 november 2019 plaatsen wij onze gemeentepagina Ter Sprake niet meer in de Maasdriehoek omdat deze krant op die datum verdwijnt uit onze gemeente.

Vanaf 1 november plaatsen wij Ter Sprake in het blad ‘Gemeentenieuws’. Deze krant verschijnt iedere week op vrijdag. Toegezegd is om deze krant zo goed mogelijk te verspreiden. De verspreiding  vindt plaats in Mook en Middelaar op vrijdag en zaterdag en is een verantwoordelijkheid van de krant zelf en niet van de gemeente. Met  bezorgklachten kunt u zich melden bij het Gemeentenieuws via telefoonnummer  0481- 46 47 70 of via www.gemeentenieuwsonline.nl. Overigens is het blad
‘Gemeentenieuws’ ook te raadplegen als e-paper: https://groesbeek.gemeentenieuwsonline.nl/krantenarchief

Veelgestelde vraag: wie werkt aan Lob van Gennep?

Lob van Gennep is een gezamenlijk project van gemeenten Gennep en Mook en Middelaar, waterschappen Limburg en Aa en Maas, provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland en het Rijk (Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat). Waterschap Limburg treedt namens de samenwerkende overheden op als trekker van de verkenning.

Deze partijen zitten in de Stuurgroep Lob van Gennep. Voorzitter van de Stuurgroep is Patrick van der Broeck (dijkgraaf van Waterschap Limburg). Aan het eind van de verkenning geeft de Stuurgroep een advies aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De minister neemt daarna een beslissing. De Stuurgroep wordt ondersteund door een projectteam. Dit team begeleidt onderzoeken, voert het gesprek met mensen in het gebied, werkt mogelijke oplossingen uit, laat een milieueffectrapport opstellen en bereidt de besluitvorming voor.

Blijf op de hoogte
Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Abonneer je dan op de nieuwsbrief via www.lobvangennep.nl of volg ons via Facebook (‘Lob van Gennep’) en Twitter (@LobVanGennep).

U kunt ook langskomen tijdens een van de inloopspreekuren. Daar kunt u informatie ophalen, vragen stellen of ideeën inbrengen. Via https://www.lobvangennep.nl/agenda kunt u achterhalen waar en wanneer de eerstvolgende inloopspreekuren doorgaan.

door | okt 22, 2019 | Gemeente Mook, Publicaties

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 07

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 07

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 07 - 2020 Herkent u dit als mantelzorger van uw naaste met dementie: Buren, vrienden, familieleden; allemaal willen ze graag helpen en zeggen: ‘Ik doe graag iets voor je hoor, laat maar weten als je wat...

Publicaties gemeente Gennep week 07

Publicaties gemeente Gennep week 07

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Gennep week 07 - 2020 Heeft u te weinig inkomen of vermogen om van te leven? Kunt u bijvoorbeeld uw huur, zorgkosten of eten niet betalen? Dan heeft u misschien recht op een bijstandsuitkering. U kunt zich hiervoor bij de...

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 71)
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 71)
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 71)
Download onze App Get it on Google Play

Auteur: Clark Kent

Deel dit bericht