Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 51

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 51 – 2019

Afvalinzameling

Ook in 2020 wordt iedere twee weken het rest- gft- en pmd-afval in uw straat opgehaald. Op de afvalkalender ziet u welke dag voor uw straat van toepassing is.

Wilt u ervoor zorgen dat het afval op de ophaaldag vóór 7.30 uur aan de weg staat?

Let op:
Vanaf 1 januari 2020 verschuift voor een deel van de gemeente de ophaaldag van vrijdag naar dinsdag. Hierop is eenmalig een uitzondering. De gele zone (Middelaar en Mook) wordt nog één keer op vrijdag 3 januari 2020 opgehaald.
Als uw inzameldag op maandag valt, dan blijft dit hetzelfde.

Gewijzigde openingstijden in verband met de feestdagen
 • Op dinsdag 24 december is het gemeentehuis vanaf 14.00 uur gesloten.
 • Op 25 en 26 december is het gemeentehuis i.v.m. Kerstmis gesloten.
 • Op vrijdag 27 december is het gemeentehuis geopend van 9.00 uur tot 10.00 uur, alleen voor aangifte van geboorte en overlijden.
 • Op 31 december is het gemeentehuis vanaf 15.00 uur gesloten.
 • Op 1 januari 2020 is het gemeentehuis gesloten i.v.m. Nieuwjaarsdag.
Iedereen doet mee!

De gemeenten in Nederland gaan het VN-verdrag over de “rechten van personen met een handicap” uitvoeren. Het doel van dit verdrag is een inclusieve samenleving. In een inclusieve samenleving kan iedereen gelijkwaardig meedoen en wordt niemand gediscrimineerd of uitgesloten.

Dit geldt speciaal voor mensen met een beperking. Dit kan een beperking zijn in bewegen, horen, zien of bijvoorbeeld psychische problemen. Ook mensen met een beperking hebben er recht op om mee te kunnen doen. En om grip te hebben op hun eigen leven. En dat de voorzieningen en diensten toegankelijk zijn. Zo kunnen mensen met een beperking langer zelfstandig thuis wonen. En krijgen zij de hulp en ondersteuning die daarbij nodig is.

Projectgroep VN-verdrag
De ASD Adviesraad Sociaal Domein Mook/Middelaar is een projectgroep gestart. Deze projectgroep geeft de gemeente advies over de invoering van het verdrag!

Informatie van mensen met een beperking is belangrijk!
Wij willen daarom graag praten met inwoners met:

 • Motorische beperkingen: problemen met bewegen
 • Visuele beperkingen: slecht of niet ziend
 • Auditieve beperkingen: slecht of niet kunnen horen
 • Verstandelijke beperkingen
 • Psychische beperkingen
 • Taal/Leesproblemen

Het gaat o.a. om vragen als:

 • Kunt u alles goed bereiken in de gemeente?
 • Hebben inwoners van onze gemeente begrip voor uw beperking? En hoe zit dat met de gemeente?
 • Heeft u hulp nodig bij uw beperking, om volledig mee te kunnen doen?
 • Is die hulp binnen de gemeente voldoende beschikbaar?

Heeft u informatie voor ons? En vindt u het goed dat we een keer met u komen praten? Dan kunt u mailen naar: VNverdragMM@gmail.com. Of neem contact met ons op telefoonnummer (06) 82 62 88 53.

Koninklijke Onderscheiding voor postcommandant

Uit naam van Koning Willem Alexander heeft burgemeester mr. drs. W. Gradisen op zaterdag 14 december jl. een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan de heer A.P.M. (Fons) van Gompel (geboren 1963). De uitreiking vond plaats in ’t Möks Café in Mook tijdens de jaarlijkse kerstviering van de brandweer. De heer Van Gompel is onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij woont in Molenhoek en is inmiddels ruim 9 jaar postcommandant van de brandweer Mook en Middelaar. Hij heeft ervoor gekozen per 1 januari 2020 afscheid te nemen in deze functie en het stokje over te dragen aan zijn opvolger de heer Mark Besselink. De heer Van Gompel blijft overigens wel actief binnen de brandweerpost.

Burgemeester Gradisen memoreerde dat de heer Van Gompel in 1998 is begonnen in de rang van aspirant-brandwacht bij de toen nog gemeentelijke brandweer van Mook en Middelaar. Hoewel hij vanwege zijn werk in de sfeer van arbo en milieu, bedrijfshulpverlening en veiligheid bij het RadboudUMC in Nijmegen overdag bij de brandweer in Mook en Middelaar niet inzetbaar was, heeft het toenmalige College van B. en W. desondanks besloten hem in 1998 bij de Mookse brandweer te benoemen. Aangegeven werd in het advies aan het toenmalige college dat hij “door zijn opleiding, werk en achtergrond potentie heeft om op termijn een kaderfunctie binnen het korps te bekleden”. Dit is vervolgens bewaarheid.

Per 1 januari 1999 is de heer Van Gompel benoemd als brandwacht, in 2003 als bevelvoerder en in 2005 volgt zijn benoeming tot brandmeester. Met ingang van 1 januari 2012 ging het brandweerpersoneel als gevolg van de landelijke Wet op de Veiligheidsregio’s over van de gemeente Mook en Middelaar naar de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Inmiddels was de heer Van Gompel commandant geworden van de brandweerpost in Mook. Hij heeft deze functie als postcommandant 9 jaar bekleed in een hectische periode. De regionalisering van de brandweer en de relatie tussen veiligheidsregio en de lokale brandweerpost heeft veel van zijn aandacht gevergd. Als postcommandant heeft de heer Van Gompel met name gewerkt aan het behouden en versterken van de relatie tussen de brandweerpost Mook en Middelaar en de inwoners, de verenigingen en het bedrijfsleven. De lokale verankering van de brandweer heeft bij hem een belangrijke prioriteit. Verder heeft hij zich sterk ingezet voor het werven van nieuwe aanwas bij de brandweer. Dit laatste zal hij binnen de brandweer ook blijven doen.

Burgemeester Gradisen benadrukt goede herinneringen te koesteren aan de reguliere overleggen met de heer Van Gompel als postcommandant: “om de paar weken aan het eind van de dag spraken we elkaar over en weer bij. We deelden daarbij onze ervaringen en keken samen vooruit naar zaken die op de rol stonden”. Tevens gaf de burgemeester aan dat de aanvraag voor een Koninklijke Onderscheiding niet alleen werd onderschreven door de Veiligheidsregio Limburg-Noord en de gemeente Mook en Middelaar, maar ook door het RadboudUMC de werkgever van de heer Van Gompel. Burgemeester Gradisen citeerde daarbij prof. dr. Paul Smits, de voorzitter van de Raad van Bestuur van het RadboudUMC:
“Wij kennen Fons van Gompel goed. Hij is reeds 30 jaar bij ons in dienst. Hij was werkzaam bij onze Arbo en Milieudienst, was lange tijd coördinator van de BedrijfsHulpVerlening en vervult nu als adviseur veiligheid en crisismanagement een trekkersrol in de crisisorganisatie van het RadboudUMC. Hij doet dat met groot enthousiasme, betrokkenheid en doorzettingsvermogen. Daarnaast is hij een uiterst sympathieke collega. Een onderscheiding voor hem is geheel op zijn plaats”.

De burgemeester benadrukte dat de Koninklijke Onderscheiding meer dan terecht mag worden genoemd voor de heer Van Gompel: “een brandweerman in hart en nieren die inmiddels ruim 21 jaar een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de veiligheid van de gemeenschap van Mook en Middelaar en de omliggende gemeenten”.

Lever gebruikt (frituur)vet apart in!!

De tijd van het oliebollen bakken is aangebroken en ook wordt in deze feestelijke periode extra veel olie gebruikt voor gourmetten, fonduen of koken. Om te voorkomen dat het riool verstopt raakt, pompen vastlopen en verstoring optreedt in het zuiveringsproces, vragen wij u om gebruikt vet apart te houden en gescheiden in te leveren.

Gebruikt frituurvet is een prima grondstof voor de fabricage van biodiesel, een duurzame brandstof. Het is heel eenvoudig: giet het afgekoelde gebruikte vet of de olie terug in de originele verpakking of een andere afsluitbare plastic fles. Wanneer de fles vol is, kunt u deze gratis kwijt in de gele containers bij de plaatselijke supermarkten en op de milieustraat. In de gele container mag zowel vloeibaar als vast frituurvet en gebruikte bakolie (bijvoorbeeld restjes olie van het wokken).

LET OP:

Loket Duurzaam Wonen Plus is op vakantie en gesloten vanaf 23 december 2019 tot maandag 6 januari 2020. Daarna bent u weer welkom op alle locaties. Een e-mail sturen naar info@duurzaamwonenplus.nl kan altijd, maar een antwoord zal enige vertraging hebben.

Ook interessant

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 27

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 27

Hieronder vindt u Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 27 - 2020 Bloemrijke bermen en velden vormen een belangrijke voedselbron voor bijen, vlinders en andere insecten. Dit is belangrijk omdat het niet goed gaat met onze insecten. Daarom hebben wij dit...

Publicaties gemeente Gennep week 27

Publicaties gemeente Gennep week 27

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Gennep week 27 - 2020 Bij hoge temperaturen haalt afvalinzamelaar Suez het afval eerder op. Bij deze temperaturen wordt het hitteplan afgekondigd. Dat betekent dat de vuilniswagens dan om 6.00 uur gaan rijden in plaats van...

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 26

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 26

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 26 - 2020 Gezinnen die het zwaar hebben (vraaggezin) worden gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de buurt (steungezin). Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders even...

door | dec 20, 2019 | Gemeente Mook, Publicaties

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 71)
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 71)
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 71)

Auteur: Clark Kent

Deel dit bericht
468 ad