Publicaties Mook en Middelaar week 52

Hieronder vindt u de Publicaties Mook en Middelaar week 52 – 2019

Afvalinzameling

Ook in 2020 wordt iedere twee weken het rest- gft- en pmd-afval in uw straat opgehaald. Op de afvalkalender ziet u welke dag voor uw straat van toepassing is.
Wilt u ervoor zorgen dat het afval op de ophaaldag vóór 7.30 uur aan de weg staat?

Let op:
Vanaf 1 januari 2020 verschuift voor een deel van de gemeente de ophaaldag van vrijdag naar dinsdag. Hierop is eenmalig een uitzondering. De gele zone (Middelaar en Mook) wordt nog één keer op vrijdag 3 januari 2020 opgehaald.
Als uw inzameldag op maandag valt, dan blijft dit hetzelfde.

Gewijzigde openingstijden in verband met de feestdagen
  • Op vrijdag 27 december is het gemeentehuis geopend van 9.00 uur tot 10.00 uur, alleen voor aangifte van geboorte en overlijden.
  • Op 31 december is het gemeentehuis vanaf 15.00 uur gesloten.
  • Op 1 januari 2020 is het gemeentehuis gesloten i.v.m. Nieuwjaarsdag.
Jaarwisseling en vuurwerk

Ook in Mook en Middelaar zijn er inwoners die plezier beleven aan vuurwerk en anderen die liever zonder geknal het nieuwe jaar ingaan. Het laatste geldt in het bijzonder voor ouderen, jonge kinderen en dieren. We vragen alle inwoners dan ook om rekening met elkaar te houden. Je zou bijvoorbeeld daarover ook eventueel vooraf met elkaar (met de buren of met de straat) afspraken kunnen maken.

Om de jaarwisseling voor zoveel mogelijk mensen een plezierig feest te laten zijn, zet de gemeente extra in op beveiliging en surveillance. In de nacht van oud-en-nieuw komt de politie in ons hele land vaak handen tekort. Daarom hebben we, net zoals in voorgaande jaren, een particulier beveiligingsbedrijf ingezet dat diverse keren op zowel oudjaarsavond als in oudjaarsnacht surveilleert en indien noodzakelijk rechtstreeks contact kan opnemen met de politie.

Vuurwerk mag overigens alleen worden afgestoken op 31 december vanaf 18:00 uur ’s avonds tot 1 januari 2:00 uur ’s nachts. Het is dus strafbaar om vuurwerk eerder of later af te steken. In onze gemeente zal daarop ook worden gehandhaafd.
Wanneer we rekening houden met elkaar en met onze (huis)dieren is het echt een feest voor ons allemaal.

Lever gebruikt (frituur)vet apart in!!

De tijd van het oliebollen bakken is aangebroken en ook wordt in deze feestelijke periode extra veel olie gebruikt voor gourmetten, fonduen of koken. Om te voorkomen dat het riool verstopt raakt, pompen vastlopen en verstoring optreed in het zuiveringsproces vragen wij u om gebruikt vet apart te houden en gescheiden in te leveren.

Gebruikt frituurvet is een prima grondstof voor de fabricage van biodiesel, een duurzame brandstof. Het is heel eenvoudig: giet het afgekoelde gebruikte vet of de olie terug in de originele verpakking of een andere afsluitbare plastic fles. Wanneer de fles vol is, kunt u deze gratis kwijt in de gele containers bij de plaatselijke supermarkten en op de milieustraat. In de gele container mag zowel vloeibaar als vast frituurvet en gebruikte bakolie (bijvoorbeeld restjes olie van het wokken).

Nieuwjaarsbijeenkomst 2020

Het gemeentebestuur stelt haar inwoners, bestuurders en leden van verenigingen en instellingen in de gelegenheid tot het uitwisselen van nieuwjaarswensen tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst die wordt gehouden op zondag 5 januari 2020 van 17.00 uur tot 18.30 uur in Gemeenschapshuis’t Môks Café, Groesbeekseweg 3 in Mook.

Tijdens deze bijeenkomst zal burgemeester mr. drs. W. Gradisen zijn traditionele nieuwjaarstoespraak houden en er wordt een gemeentelijke speld van verdienste uitgereikt. Tevens is er een verrassend dansoptreden van jeugdig talent uit Mook. Orkest Divers zal de muzikale omlijsting verzorgen. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte

In december en januari vindt er in de gemeente Cuijk en mogelijk in de gemeente Mook en Middelaar onderzoek in de ondergrond plaats naar aardwarmte (ofwel geothermie). Kijk op www.scanaardwarmte.nl voor meer informatie. Bewoners en eventuele bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen hierover een brief aan huis.

Het onderzoek in de ondergrond is een seismisch onderzoek. Het maakt deel uit van een landelijk onderzoek om informatie te verzamelen over de ondergrond in Nederland. Met als doel nauwkeuriger te kunnen inschatten waar aardwarmtewinning mogelijk is. Het is een verkennend onderzoek. Het winnen van aardwarmte is geen onderdeel van dit onderzoek.

Landelijk onderzoek aardwarmte
Als onderdeel van de energietransitie ziet de Rijksoverheid kansen om met aardwarmte een deel van onze warmtevraag in huizen, kantoren en voor bepaalde industrie te verduurzamen. Aardwarmte is warm water dat van nature diep in de bodem aanwezig is. In grote delen van Nederland is echter weinig informatie bekend over de ondergrond en de Rijksoverheid wil daarover meer informatie verzamelen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat financiert daarom het landelijk onderzoek dat ‘Seismische Campagne Aardwarmte Nederland’ (SCAN) heet. SCAN wordt uitgevoerd door TNO en EBN (Energie Beheer Nederland).

Seismisch onderzoek
Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in kaart te brengen. Het is mogelijk dat u een lichte korte trilling voelt. Kijk voor meer informatie over wat seismisch onderzoek is op www.scanaardwarmte.nl. Ook kunt u op deze website een film bekijken hoe het onderzoek plaatsvindt.

Veilig en verantwoord
Dit seismisch onderzoek is een vervolg op een onderzoek dat eerder dit jaar, volgens dezelfde werkwijze, tussen Utrecht en Almere is uitgevoerd. Nu ligt de focus op de lijn tussen Putten en Cuijk (lijn 5). Seismisch onderzoek wordt al decennia succesvol gedaan in Nederland. EBN is uitvoerder van dit onderzoek en heeft jarenlange ervaring met projecten in de ondergrond. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is verantwoordelijk voor controle op de naleving van de voorwaarden en veiligheid van het seismisch onderzoek. Ook is SodM de partij die de benodigde vergunning(en) afgeeft.

Meer informatie
Kijk op www.scanaardwarmte.nl voor meer informatie over SCAN. Op deze website staan binnenkort ook de locaties van het seismisch onderzoek in deze regio en u kunt er updates over de werkzaamheden in dit gebied lezen.

Verkenning waterenergie Mook en Middelaar

Woensdag 11 december 2019 vond de kick-off bijeenkomst plaats van de verkenning naar de potentie van waterenergie in de gemeente Mook en Middelaar. In de raadzaal van het gemeentehuis in Mook werd in het bijzijn van onder andere wethouder Pepijn Baneke en een enthousiaste groep studenten van RvN@Lab de aftrap gegeven middels een korte presentatie over de doelen en eerste stappen van het onderzoek.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in de periode tot juni 2020 door RvN@Lab en team Circulaire Kickstart, vertegenwoordigd door innovatiebureau Lentekracht uit Nijmegen. Met het onderzoek wordt handen en voeten gegeven aan de gemeentelijke ambitie om in 2030 uitsluitend gebruik te maken van duurzame energievormen. De verkenning zal zich richten op twee opties: de Molenbeek en het riool.

Men zal gesprekken voeren met diverse stakeholders om zo inzicht te krijgen in de kansen voor opwekking van energie via beide opties. Het projectteam bestaat uit Jeffrey Bergkamp, Rick de Haar, Bram Lamberts en Koen Vrielink. Vanuit gemeente Mook en Middelaar is Arja de Waal bij het project betrokken. Daarnaast is er een flexibele schil van diverse studenten en mentoren vanuit RvN@Lab die ondersteuning bieden waar nodig. Voor vragen over het project kunt u terecht bij de projectleider Bram Lamberts via bram@lentekracht.com.

Ook interessant

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 27

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 27

Hieronder vindt u Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 27 - 2020 Bloemrijke bermen en velden vormen een belangrijke voedselbron voor bijen, vlinders en andere insecten. Dit is belangrijk omdat het niet goed gaat met onze insecten. Daarom hebben wij dit...

Publicaties gemeente Gennep week 27

Publicaties gemeente Gennep week 27

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Gennep week 27 - 2020 Bij hoge temperaturen haalt afvalinzamelaar Suez het afval eerder op. Bij deze temperaturen wordt het hitteplan afgekondigd. Dat betekent dat de vuilniswagens dan om 6.00 uur gaan rijden in plaats van...

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 26

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 26

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 26 - 2020 Gezinnen die het zwaar hebben (vraaggezin) worden gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de buurt (steungezin). Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders even...

door | dec 27, 2019 | Gemeente Mook, Publicaties

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 71)
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 71)
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 71)

Auteur: Clark Kent

Deel dit bericht
468 ad