Sacramentsprocessie terug in Gennep

Sacramentsprocessie terug in Gennep

door | jun 12, 2017 | Agenda & evenementen, Gennep | 1 reactie

Zondag 18 juni is het Sacramentsdag. In Gennep herleeft dan een oude traditie.  Voorafgegaan door Harmonie Unitas et Fidelitas, geëscorteerd door het Sint Martinusgilde en in aanwezigheid van de Roermondse Bisschop Frans Wiertz, trekt er die zondag een processie door de versierde straten in de kern van Gennep.

Lees meer >>>

Al in het oude Rome kende men zgn. bid- en boeteprocessies, gericht op de bescherming van de stad of het welslagen van de oogst. In de 6de en 7de eeuw ontwikkelde zich nog een ander soort processie: de feestelijke rondgang met relieken van heiligen. De meest uitbundige processies ontstonden in de tijd van de barok, dus in de 17e eeuw. Rondom de tijd ook, waarin het Stadhuis van Gennep werd gebouwd.

Processies worden vaak beschouwd als van uitzonderlijk belang voor de plaatselijke cultuur. In de katholieke traditie is de belangrijkste processievorm de sacramentsprocessie welke gehouden wordt op of rond Sacramentsdag.  Hierbij wordt het Allerheiligste Sacrament in een zgn. monstrans (mooi versierde houder waarin de hostie wordt bewaard) door de priester plechtig rondgedragen onder een baldakijn. De monstrans met het Heilig Sacrament wordt dan vaak enige tijd op een rustaltaar geplaatst voor aanbidding. Bij de processies dragen misdienaars een flambeeuw (processielantaarn) ter flankering van het processiekruis en het Allerheiligste Sacrament. Andere gelovigen dragen vaandels met een afbeelding, symbool, logo of opschrift.

[rns_reactions]

SACRAMENTSPROCESSIE

Zondag 18 juni 2017

10:00 uur  Intocht in St. Martinuskerk; aansluitend H. Mis

11:15 uur   Uittocht uit de kerk; aansluitend opstellen Sacramentsprocessie

11:25 uur  Vertrek Sacramentsprocessie (voor looproute: KLIK HIER)

11:50 uur  Aankomst bij rustaltaar op de Markt | korte ceremonie met gebed en zegen door Mgr. Wiertz

12:00 uur  Vertrek bij rustaltaar op de Markt

12:45 uur  Aankomst St. Martinuskerk | korte ceremonie, gebed en zegen (Mgr. Wiertz) | ontbinding Sacramentsprocessie

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 58)

Auteur: Chris Smits

Deel dit bericht
468 ad