Sanering varkensbedrijf Siebengewald

De gemeente Bergen is van plan twee varkenstallen in de bebouwde kom van Siebengewald te
kopen, de stallen te saneren en ter plaatse maximaal 3 luxe woningen te bouwen. De totale kosten
van het aankopen en slopen van de stallen op de locatie Gochsedijk 2b, de planologische
procedure, de onderzoeken en het bouwrijp maken van de grond bedragen € 450.000,–. De
opbrengst van de verkoop van de bouwgrond zal voldoende zijn om de kosten te dekken.

Aan de Gochsedijk in Siebengewald is een varkensbedrijf met twee stallen gevestigd. Om te kunnen
blijven voldoen aan alle milieuwetgeving moet de eigenaar van het bedrijf investeringen verrichten.
Dergelijke investeringen zijn economisch gezien alleen rendabel als er meer dieren gehouden kunnen
worden. Om meer dieren te kunnen houden is het noodzakelijk een nieuwe stal bij te bouwen.
Omdat de aanvraag aan alle wettelijke vereisten voldoet heeft de gemeente Bergen ondanks
bezwaren vanuit de buurt, de gevraagde omgevingsvergunning enkele jaren geleden verleend. Dat
wil echter niet zeggen dat de gemeente moet berusten in de ontstane situatie vond het Bergense
CDA. Fractievoorzitter Jacob Knoops heeft daarom in de raadsvergadering van 19 april 2016 een
motie ingediend die het college van B&W opriep de mogelijkheid van sanering van het varkensbedrijf
te onderzoeken en een voorstel voor de gemeenteraad voor te bereiden. Deze motie kreeg
unanieme steun van de gemeenteraad.

Met voorstel van het college van B&W dat vandaag openbaar is geworden is uitwerking gegeven aan
de wens van de gemeenteraad tot tevredenheid van Knoops: ‘Intensieve veehouderij hoort niet
thuis binnen de bebouwde kom. De Hei in Siebengewald is de enige plek in de gemeente Bergen
waar dit wel het geval is. Ik ben blij dat er nu een mogelijkheid is om aan die ongewenste situatie een
einde te maken. Dat is in het belang van de mensen die overlast ondervinden en ook in het belang
van het imago van de agrarische sector ’. De commissie Ruimte en Economie bespreekt het voorstel
op 12 juni a.s..

Tekst: CDA Bergen

door | mei 29, 2019 | Politiek, Siebengewald

Danny Lauf is hersteld van blessure en klaar voor de start

Eindelijk is Danny Lauf van zijn breuk hersteld. Een ongeluk van april dit jaar heeft de Siebengewaldse autocrosser drie maanden aan de kant gehouden. Tijdens de Autocross Masters in Wijhe op 27 en 28 juli zal Lauf Racing Team weer aan de start verschijnen.Na veel...

Sem Lourensen strandt in halve finale

Tijdens het Europees kampioenschap BMX in Valmiera, Letland eindigde het voor Sem Lourensen uit Siebengewald in de halve finale. Aanstaand weekend vinden de wereldkampioenschappen plaats in het Belgische Zolder."Helaas heb ik niet de finale gehaald die ik zo graag...

Veel voetbalderby’s in de Maasduinen

Vandaag heeft de KNVB de competitie-indeling bekend gemaakt van het amateurvoetbal voor het seizoen 2019-2020 en heeft daarmee Maasduinencentraal op haar wenken bediend, want zowel in de vierde alsook in de vijfde klasse staan er voor komend seizoen een...

Download onze App Get it on Google Play

Auteur: Chris Smits

Deel dit bericht
468 ad

Pin It on Pinterest