Sanering varkensbedrijf Siebengewald

De gemeente Bergen is van plan twee varkenstallen in de bebouwde kom van Siebengewald te
kopen, de stallen te saneren en ter plaatse maximaal 3 luxe woningen te bouwen. De totale kosten
van het aankopen en slopen van de stallen op de locatie Gochsedijk 2b, de planologische
procedure, de onderzoeken en het bouwrijp maken van de grond bedragen € 450.000,–. De
opbrengst van de verkoop van de bouwgrond zal voldoende zijn om de kosten te dekken.

Aan de Gochsedijk in Siebengewald is een varkensbedrijf met twee stallen gevestigd. Om te kunnen
blijven voldoen aan alle milieuwetgeving moet de eigenaar van het bedrijf investeringen verrichten.
Dergelijke investeringen zijn economisch gezien alleen rendabel als er meer dieren gehouden kunnen
worden. Om meer dieren te kunnen houden is het noodzakelijk een nieuwe stal bij te bouwen.
Omdat de aanvraag aan alle wettelijke vereisten voldoet heeft de gemeente Bergen ondanks
bezwaren vanuit de buurt, de gevraagde omgevingsvergunning enkele jaren geleden verleend. Dat
wil echter niet zeggen dat de gemeente moet berusten in de ontstane situatie vond het Bergense
CDA. Fractievoorzitter Jacob Knoops heeft daarom in de raadsvergadering van 19 april 2016 een
motie ingediend die het college van B&W opriep de mogelijkheid van sanering van het varkensbedrijf
te onderzoeken en een voorstel voor de gemeenteraad voor te bereiden. Deze motie kreeg
unanieme steun van de gemeenteraad.

Met voorstel van het college van B&W dat vandaag openbaar is geworden is uitwerking gegeven aan
de wens van de gemeenteraad tot tevredenheid van Knoops: ‘Intensieve veehouderij hoort niet
thuis binnen de bebouwde kom. De Hei in Siebengewald is de enige plek in de gemeente Bergen
waar dit wel het geval is. Ik ben blij dat er nu een mogelijkheid is om aan die ongewenste situatie een
einde te maken. Dat is in het belang van de mensen die overlast ondervinden en ook in het belang
van het imago van de agrarische sector ’. De commissie Ruimte en Economie bespreekt het voorstel
op 12 juni a.s..

Tekst: CDA Bergen

door | mei 29, 2019 | Politiek, Siebengewald

Basketballers gezocht

Sinds april dit jaar wordt er elke woensdagavond gebasketbald in Siebengewald. Op dit moment bestaat de basketbalgroep uit 6 tot 8 personen. Om een leuk potje te kunnen ballen zou het fijn zijn als er wat extra spelers zouden zijn. Lijkt het jou leuk om eens een keer...

Papierinzameling Wellerlooi, Siebengewald en Afferden

Aankomend weekend wordt in Siebengewald en Wellerlooi oud papier ingezameld.SiebengewaldDe huis-aan-huis inzameling is zaterdag 7 december en is verplaatst naar de middag. De inzameling start om 13.30 uur.WellerlooiZaterdag 7 december staan weer 2...

Ranglijst 4G schuift ineen

Omdat er in de kop van de ranglijst punten worden verspeeld en onderin punten worden gesprokkeld is de ranglijst van de vierde klasse G wat compacter geworden en is er nog niets beslist. Blijkbaar kan in deze klasse iedereen van iedereen winnen....

Download onze App Get it on Google Play

Auteur: Chris Smits

Deel dit bericht

Pin It on Pinterest