Sloop Picardie 62 gestart

Op 18 februari is aannemer Laarakkers BV uit Sambeek gestart met de sloop van Picardie 62, ook wel bekend als het ‘Second Hand’-gebouw in Gennep. De sloop neemt ongeveer een maand in beslag.

De aannemer is begonnen met het opruimen van de asbestverontreiniging. Deze is vooral in het gebouw aangetroffen. De asbesthoudende materialen worden langs de achterkant van het gebouw naar buiten gebracht en afgevoerd. In deze fase zult u misschien ‘mannen in witte pakken’ rond het gebouw waarnemen. Er is geen gevaar voor uw gezondheid, op voorwaarde dat u buiten het afgebakende gebied blijft en u houdt aan de aanwijzingen van de aannemer.

Verkeer en parkeren
Op het terrein worden bouwhekken en containers geplaatst voor af te voeren materialen. De gemeente heeft met de aannemer afgesproken dat er geen transporten plaatsvinden rond de start- en eindtijden van de omliggende scholen. Mogelijk zijn enkele parkeerplaatsen bij het gebouw nodig voor de aan- en afvoer van materialen. De rest van het parkeerterrein voor Pica Mare blijft volledig bruikbaar. Na de sloop wordt het terrein geëgaliseerd en ingezaaid met speelgras. Meer informatie over de vorderingen vindt u op www.gennep.nl/kec.

Download onze App Get it on Google Play

Auteur: Clark Kent

Deel dit bericht
468 ad

Pin It on Pinterest