Summmertime de dupe van nieuw evenementenbeleid Gennep

Bij afwezigheid van wethouder Van Hulsteijn heeft wethouder Peperzak vol trots het nieuwe Uitvoeringsbeleid Evenementen Gemeente Gennep aan de pers gepresenteerd. Een 33 pagina’s tellend document waarin alle toetsingskaders zijn opgenomen voor het organiseren van een evenement binnen de Gennepse gemeentegrenzen. De opzet is om het makkelijker te maken voor aanvragers, aldus Peperzak. Met dit document kan een aanvrager meteen zien in welke categorie het evenement valt en welke voorwaarden eraan verbonden zijn. Terugkerende evenementen krijgen voortaan een vergunning voor drie jaar, en worden jaarlijks alleen getoetst op eventuele wijzigingen of aanpassingen.

De gemeente geeft aan dat het stuk tot stand is gekomen in goed overleg met dorpsraden, organisatoren en omwonenden van de diverse evenementenlocaties. Volgens belanghebbenden zijn er twee gesprekken geweest waarin er informatie is opgehaald, echter bij het opstellen van de regels is nooit meer terugkoppeling geweest.

Overlast spreiden
De gemeente wil een balans waarborgen tussen levendigheid en leefbaarheid, en daarom evenementen zodanig spreiden dat er per locatie niet twee weekenden na elkaar geluidsbelastende evenementen plaatsvinden. Daarbij wordt nog een extra “tussenweekend” toegevoegd als het gaat om evenementen in de avond- of nachtperiode.

Uitzonderingen
De gemeente Gennep maakt het mogelijk gebruik te maken van collectieve verruimingen ten aanzien van geluid. Dit betekent dat tijdens een evenement de maximale gevelbelasting 85 db (A) en/of 98 db (C) mag bedragen. Op basis van de Algemeen Plaatselijke Verordening kan een collectieve verruiming worden afgegeven. Jaarlijks zal de gemeente Gennep aan het begin van het jaar een collegebesluit nemen omtrent het afgeven van collectieve verruimingen voor evenementen. Denk hierbij aan de kermis, Koningsdag en carnaval.

Summmertime
Met deze nieuwe regels wordt Summmertime zwaar getroffen. Al 12 jaar organiseert Summmertime in de zomerperiode 10 zaterdagen diverse culturele evenementen op de Markt in Gennep. Voorzitter Arnold Jansen geeft aan dat er binnen het bestuur weinig draagvlak bestaat om het programma op wisselende locaties ten uitvoer te brengen. Ook geeft hij aan dat de horecazaken rond de Markt jaarlijks een royaal bedrag sponsoren, dat nodig is om de begroting sluitend te krijgen. De stichting geeft aan onaangenaam verrast te zijn met de nieuwe regels die gisteren even en passant telefonisch zijn medegedeeld door de gemeente. Wethouder Peperzak geeft aan dat Summmertime maar wekelijks moet wisselen van locatie.  Op de vraag of Summmertime dit jaar nog wel door gaat wil Jansen nog niet inhoudelijk reageren. “We beraden ons, het zal wel komen omdat het de 13de editie is.”

Ook interessant

Maasduinen Courant koppelt oude aan nieuwe media

Maasduinen Courant koppelt oude aan nieuwe media

MaasduinenCentraal (MDC) gaat in nauwe samenwerking met Van den Munckhof print & media een tweewekelijkse krant uitbrengen onder de naam 'Maasduinen Courant'. Nadat bekend werd dat De Limburger ging stoppen met het huis-aan-huis brengen van de Via...

112 – Barbecue-roof bij Brienen aan de Maas

112 – Barbecue-roof bij Brienen aan de Maas

Well | Afgelopen nacht van dinsdag op woensdag 15 juli hebben dieven toegeslagen bij Brienen aan de Maas in Well. Vanaf het wandelpad langs de Maas werd de glazen afscheiding verwijderd en konden de inbrekers zich toegang verschaffen tot het terras vanwaar vier Big...

Euregio organiseert weer een fotowedstrijd

Euregio organiseert weer een fotowedstrijd

De Euregio Rijn-Waal is dit jaar weer op zoek naar creatieve fotografen die mee willen doen aan de jaarlijkse fotowedstrijd. Het thema is dit jaar “Samen sterker” en de wedstrijd staat open voor alle inwoners van de Euregio Rijn-Waal. Voor een succesvolle deelname is...

Data Koningsvissen 2020 zijn bekend

Data Koningsvissen 2020 zijn bekend

Harry Bakker, secretaris-penningmeester van Viswater Beheersvereniging Gennep (VBG) laat weten dat de data voor het Koningsvissen 2020 bekend zijn. Het betreft de zaterdagen op 26 september en 3 en 10 oktober. Gevist wordt op de Paesplas in Gennep of aan de stromende...

Auteur: Chris Smits

Deel dit bericht
468 ad