SWB introduceert meldpunt Naoberschap

Meer voor elkaar zorgen en op elkaar letten. Elkaar helpen en met raad en daad bijstaan als instanties het laten afweten. Met de introductie van het project Naoberschap en een daarbij horend centraal meldpunt start Stichting Welzijnsbevordering Bergen (SWB) met deze moderne vorm van burenhulp.

Met de introductie van het Naoberschap en meldpunt tijdens het vierjarig bestaan van het ontmoetingscentrum (OCB) op 4 oktober in Nieuw Bergen ging voor pastoor Janssen een vurige wens in vervulling. ”Dankzij dit ontmoetingscentrum konden mensen niet alleen makkelijker met elkaar contact maken maar werden ook problemen waar mensen tegen aanlopen makkelijker bespreekbaar”, zegt Janssen die toen al zo’n meldpunt hoog op zijn verlanglijstje had staan. ”Te vaak werden mensen met hulpvragen door instanties van het kastje naar de muur gestuurd. Ook de groei aan regelgeving en het grote aantal hulpverleningsinstanties zorgden er voor dat mensen steeds moeilijker wisten waar zij moesten zijn voor de juiste informatie.”

Het Naoberschap onder de vlag van Stichting Welzijnsbevordering Bergen moet het makkelijker maken mensen die om hulp verlegen zitten te helpen. SWB heeft daarvoor het centrale meldpunt 06 – 12228184 ingesteld. Inwoners van alle leeftijden uit de gemeente Bergen kunnen hier desgewenst anoniem (hulp)vragen stellen. Vragen over bijvoorbeeld geestelijke verzorging, over financiële, fiscale of juridische zaken of onderwerpen die betrekking hebben op maatschappelijke aspecten. ”De vrijwilligers die de telefoon opnemen zijn speciaal getraind om in een vroeg stadium vragen en problemen te signaleren. Mochten zij geen antwoord kunnen geven, wordt doorverwezen naar de juiste plek”, zegt Pierre Rutten van SWB.

SWB werkt in het project Naoberschap samen met partners als de bibliotheek, de Goederenbank, Humanitas, Leergeld de stuwwal, Vincentiusvereniging Bergen, stichting Zevenwouden Siebengewald en Stichting BergenLimburgOnline.

Het meldpunt 06 12228184 is zeven dagen per week te bereiken. Mailen kan ook naar info.noaberschap@gmail.com of kijk op www.swbbergen.nl/noaberschap.

Meer onderbouwing nodig voor project Lob van Gennep

Meer onderbouwing nodig voor project Lob van Gennep

Het nog op te stellen milieueffectrapport voor de dijkversterking in de Lob van Gennep moet de doelen goed onderbouwen en duidelijk omschrijven waarom de waterbergende functie van het gebied belangrijk is. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar...

Coronacrisis brengt gezondheidsdiensten bijeen

Coronacrisis brengt gezondheidsdiensten bijeen

De GGD Limburg-Noord, GGD Zuid-Limburg, de ‘Gesundheitsämter’ van de Kreis Viersen, de Rhein-Kreis Neuss en de steden Düsseldorf, Mönchengladbach en Krefeld, euPrevent en EPECS (European Patients Empowerment for Customised Solutions) gaan kennis uitwisselen en de...

Forse financiële impuls voor Regio Deal Noord-Limburg

Forse financiële impuls voor Regio Deal Noord-Limburg

Het kabinet stelt 17,5 miljoen euro beschikbaar voor de Regio Deal Noord-Limburg. Doel van de overeenkomst is het bevorderen van de gezondheid in de breedste zin van het woord. Het gaat hierbij om het investeren in gezonde land- en tuinbouw, duurzaamheid, preventie,...

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 71)
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 71)
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 71)
Download onze App Get it on Google Play

Auteur: Frans Thonen

Deel dit bericht
468 ad