Vincentiusvereniging bekommert zich om hulpbehoevenden

Ook een relatief rijke gemeente als de gemeente Bergen kent armoede. Er zijn inwoners die zo’n laag inkomen hebben dat zij iedere maand moeite hebben om de financiële eindjes aan elkaar te knopen. Ook kent de gemeente mensen met een slechte gezondheid, mensen die aan de zijlijn staan of eenzaam zijn. Gelukkig kent Bergen ook een Vincentiusvereniging die oor en oog heeft voor dergelijke situaties en noden. Alleen zijn de activiteiten van deze vereniging bij velen nog te weinig bekend.

 

Daar wil de Stichting Welzijnsbevordering Bergen (SWB) verandering in brengen. Onder meer door huis-aan-huis een folder te laten verspreiden over de Vincentiusvereniging.

Sinds de oprichting in 2010 heeft de SWB het bevorderen van het welzijn van de inwoners in de gemeente Bergen tot hoogste doel verklaard. Daarbij richt de stichting zich vooral op kwetsbare doelgroepen en op het bevorderen van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van ouderen.
Bestond de helpende hand van de stichting tot voor kort vooral uit het faciliteren om zo problemen op te lossen, nu ligt het accent op het verbinden. ”Het liefst willen wij dat alle partijen die bijdragen aan het welzijn van mensen onder de paraplu van de SWB samenwerken”, zegt het SWB-bestuur. ”En dat met behoud van ieders identiteit en bijbehorend netwerk en zoveel mogelijk onder de coördinerende rol van de SWB.”

Een eerste goed voorbeeld is de buurtbus die inmiddels wekelijks inwoners binnen de gemeente en naar puntbestemmingen in Boxmeer, Gennep en Venray vervoert. De volgende stap van SWB is het onder de aandacht van de inwoners van de gemeente Bergen brengen van het werk van Vincentiusvereniging Bergen. Deze vereniging is sinds 2004 in alle dorpen van de gemeente Bergen actief en zorgt bijvoorbeeld voor de wekelijkse uitgifte van voedselpakketten en helpt bij de behandeling van steunverzoeken. Meer informatie is te vinden in de folder die huis-aan-huis zal worden verspreid.

Weys - speciaal
Download onze App Get it on Google Play

Auteur: Frans Thonen

Deel dit bericht

Pin It on Pinterest