Volgende stap in mobiliteitsvisie voor Noord-Limburg

Na de mobiliteitsvisie zijn ook de uitwerking ervan naar de 26 doelstellingen door het bestuur van Trendsportal vastgesteld. Deze doelstellingen zijn leidend voor de keuzes die de acht Noord-Limburgse gemeenten de aankomende jaren maken op het gebied van mobiliteit.

Één van de keuzes is om alle zakelijke kilometers van de gemeenten te gaan verduurzamen. Hiervoor is het project Mobie opgestart, waarbij medewerkers gebruik maken van elektrische fietsen, speed-pedelecs en een elektrische auto. In de eerste drie maanden is hiermee 26.535 km gereden en ruim 3.000 kg CO2 bespaard. De volgende stap wordt om dit verder uit te breiden en
deelmobiliteit voor inwoners en bedrijven beschikbaar te maken. Daarnaast doet Trendsportal mee aan het autodeelproject ShareEuregio, samen met Duitsland. En wordt er gewerkt aan meer parkeerplaatsen met laadmogelijkheden voor elektrisch vervoer.

Mobiliteit staat nooit op zichzelf
De doelstellingen zijn tot stand gekomen door samenwerking tussen gemeenten en stakeholders. Zo zijn er diverse sessies geweest waar met elkaar gesproken is over het belang van mobiliteit in relatie tot economie, duurzaamheid en milieu, veiligheid en sociale voorzieningen. “Mobiliteit staat nooit op zichzelf. Enerzijds is Noord-Limburg een logistieke hotspot, wat veel werkgelegenheid brengt, maar ook aandacht vraagt als je kijkt naar milieu. Anderzijds is Noord-Limburg een sterk vergrijzende regio waar ouderen in plattelandsgebieden afhankelijk worden van vervoer door anderen. Om onze regio sterk en vitaal te houden is er voor beide aandacht nodig. Door de doelstellingen samen te wegen hebben we dit geborgd,” aldus Peter van Wijlick coördinator Trendsportal.

Steeds meer samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven

Met de vaststelling van de doelstelling is de stap gezet om projecten verder uit te gaan werken. Hierbij zoekt Trendsportal wederom de samenwerking met stakeholders als bedrijven, opleidingen en belangengroepen. Zo heeft ze onlangs samen met ondernemers van Greenport Venlo gewerkt aan het verbeteren van vervoer op het industrieterrein en wordt er momenteel een denktank gevormd voor stadsdistributie. 

Meer weten, klik dan hier >>>>

Knoest genomineerd voor Duurzaamheid Award

Knoest in Afferden van Angelique Zeelen en Willy van Casteren is genomineerd voor de Duurzaamheid Award 2019. Er zullen drie beoordelingsronden plaatsvinden: 1. het publiek (online – 16 tot en met 30 september); 2. de vakjury en 3. de bezoekers van het...

Interactieve Enquête Energielandgoed Wells Meer

Vanaf maandag 24 juni is de interactieve enquête van Energielandgoed Wells Meer beschikbaar. Hoe zou jij minimaal 870 TJ opwekken in het gebied Wells meer van 444 hectare? Bouw jouw eigen Energielandgoed door middel van het invullen van de interactieve...

Download onze App Get it on Google Play

Auteur: Clark Kent

Deel dit bericht

Pin It on Pinterest