VVD Gennep vraagt gemeente om Brexit Scan

De VVD Gennep heeft maandagavond het college van burgemeester en wethouders verzocht een Brexit Impact Scan voor de gemeente te laten uitvoeren, zodat inzichtelijk wordt welke mogelijke consequenties de Brexit zal hebben voor de lokale samenleving, economie en overheid. 

”Lees

Geacht College van burgemeester en wethouders,

Namens de VVD Gennep willen wij u verzoeken voor onze gemeente een Brexit Impact Scan te laten uitvoeren. De urgentie van het verzoek noopt ons tot deze informele route van een oproep per mail, aangezien het indienen van een motie (pas op 11 maart 2019 mogelijk) of het indienen van schriftelijke vragen (met een antwoordtermijn van 30 dagen) te veel tijd zou vergen en de Brexit immers met rasse schreden nadert.

Op 29 maart 2019 verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie. Dit zal gevolgen hebben voor burgers, ondernemers en overheden. De consequenties voor onze gemeente zijn tot nu toe echter onvoldoende in beeld gebracht, iets dat zeker ook te maken heeft met de onduidelijkheid over de uiteindelijke vorm van de Brexit. Los daarvan moeten we wel zo goed als mogelijk voorkomen dat we voor verrassingen komen te staan. We moeten als gemeente weten of en zo ja, hoe de Brexit ons in de praktijk zal raken. We zullen dus nu alle zeilen moeten bijzetten om zo goed als mogelijk de klap van de Brexit op te vangen.

Het is te verwachten dat er consequenties zullen zijn voor bijvoorbeeld EU-fondsen, import/export door lokale ondernemers en de positie van inwoners met een Britse nationaliteit. Daarnaast zouden er ook gevolgen kunnen zijn voor onze gemeente bij onderwerpen zoals aanbestedingstrajecten, servicecontracten, data-opslag, (Europese) samenwerkingsprojecten en privacywetgeving.

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is onlangs een module gepubliceerd om decentrale overheden zoals de gemeente Gennep voor te bereiden op deze veranderingen: de Brexit Impact Scan.

Deze impactscan helpt bij de voorbereidingen en biedt waar mogelijk ook handelingsperspectieven om adequaat om te gaan met eventuele negatieve gevolgen. Het doorlopen van de scan levert informatie op over de mogelijke impact van de Brexit, welke stappen er genomen moeten worden voor de voorbereiding hierop, en waar verdere informatie te vinden is. De scan is ingericht op thema’s waar de Brexit de praktijk van de gemeente kan raken, zoals bedrijfsvoering, inwoners en ondernemers.

Afgelopen week sprak de VVD Gennep tijdens een bijeenkomst met Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, en zei benadrukte daarbij eveneens hoe belangrijk het voor onze lokale economie is, als gemeenten in kaart brengen welke consequenties de Brexit zou kunnen hebben. Vandaar ons verzoek aan uw College van burgemeester en wethouders gebruik te maken van de module en dus de Brexit Impact Scan uit te voeren voor de gemeente Gennep. Daarnaast willen wij u vragen ook onze lokale ondernemers proactief te benaderen en te informeren over de mogelijkheid de Brexit Impact Scan voor Bedrijven uit te voeren die te vinden is via www.brexitloket.nl/impactscan.

Namens de VVD Gennep

Holger Rodoe, fractievoorzitter

door | feb 12, 2019 | Gennep, Politiek

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 69)
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 70)
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 71)
Download onze App Get it on Google Play

Auteur: Chris Smits

Deel dit bericht
468 ad