Waterwoonwijk bang voor havenplannen Heijen

In Heijen, gemeente Gennep, liggen al vele decennia 18 woonarken in de Rijksvluchthaven ook wel Paesplas genoemd. Ongeveer twee jaar geleden werden zij verrast door het feit dat een tweetal Industriebedrijven het plan opgevat hadden om voor hun bestaande activiteiten de haven te willen uitbreiden. Plannen met als gevolg dat de veiligheid van de woonarken in het geding komt. In het afgelopen jaar werden deze plannen meermaals bijgesteld, ineens hadden zij geen verdere ruimte nodig voor hun eigen activiteiten; er is besloten om door middel van deze uitbreiding de haven te gaan exploiteren, vooral voor andere bedrijven. De gevolgen voor de gezinnen in de woonarken zijn daardoor nog ingrijpender.

De woonarken liggen aan een prachtige plas, het uitzicht is overweldigend. Er ligt wel meer dan 600 meter water voor de arken voordat de Maas begint. Harde wind levert vaak nu al hoge golven op. Gelukkig ligt er een brede oever tussen de Maas en de Paesplas(ook een plek voor vissers). Dit gebied fungeert als windbreker” doordat er bomen en struiken staan. Die hele oever wordt bijna helemaal weggehaald, omdat er een nieuwe brede vaargeul met draaikom gegraven wordt. Het gevolg daarvan is dat de wind en de windstoten vrij spel krijgen, er zullen nog hogere golven ontstaan. De veiligheid van onze huizen, onze  woonarken, komt hiermee onder grote druk te staan.

Nieuwe bedrijven, zware milieucategorie

De plannen van de industriële bedrijven werden telkens bijgesteld, zo wordt er nu gesproken over bedrijven zoals een cementfabriek, puinbreker, containeroverslag etc. Allemaal bedrijven die impact hebben op de leefbaarheid van de gezinnen in de Waterwoonwijk. Niet voor niks wordt de haven in Heijen de grootste en de meest zwaarbelaste haven in Limburg, groter dan bijvoorbeeld Venlo. De 24-uurs economie komt er! De milieubelasting wordt zwaar dat geeft de categorie 5.2 al aan. De op 2 na zwaarste milieucategorie. Ons leefmilieu wordt aangetast, toenemende luchtvervuiling, lawaai, uitstoot van stikstof etc Dit gaat zelfs alle inwoners van Heijen raken.

Vervuiling en lawaai door een grindstort in de Paesplas
De bedrijven plannen een grindstort in de Rijksvluchthaven, een onderwater gebied van 3 ha. Het gevolg daarvan is er komen grote schepen om grind te storten en daarna nog veel grotere en zware machines om het grind er weer uit te halen. Het gevolg is vervuiling van het water en heel veel lawaai. Het grind moet gewassen en gesorteerd worden, nog meer lawaai en dat vele weken achter elkaar. De bodem van de Paesplas is al vervuild. Nog meer vervuiling, dat willen we niet!

Meer vrachtschepen, vuilere lucht
Doordat in Heijen de grootste haven van Limburg komt zullen er steeds meer vrachtschepen komen. Grote vrachtschepen die zoals we weten onder de meest vervuilende categorie vervoersmiddelen vallen. Het leefmilieu wordt ook daardoor zwaarder belast, wat deze vrachtschepen uitstoten komt allemaal in de lucht die wij, de bewoners van de Waterwoonwijk, inademen.

De industrie rukt op, geluidshinder
De geplande activiteiten leveren gegarandeerd meer geluidshinder op. De op twee na hoogste milieucategorie geeft al aan dat dit gaat gebeuren. De industrie maakt ondragelijk lawaai, de vrachtschepen maken ook nog een keer lawaai. Wij gaan dit merken dit mag ons niet worden aangedaan!

Meer grond onder de woonarken
Doordat de vrachtschepen voortgedreven worden door grote schroeven en doordat er een nieuwe geul gegraven gaat worden, waardoor de stroming verandert, zal er steeds meer grond richting de woonarken verplaatst worden. Het gevolg hiervan is dat het waterniveau onder de woonarken steeds lager wordt en bij laag water komen de arken dan “op de grond” te liggen. Daar kan een ark niet tegen deze is gebouwd om te drijven.

De politiek en de gemeente
De gemeente laat het initiatief aan de industriebedrijven, de politiek (coalitie) voelt zich gebonden aan een vijfregelig coalitieakkoord over de haven. De 18 gezinnen van de Waterwoonwijk in Heijen roepen de politiek en de gemeente op om duurzame oplossingen te bedenken voor onze gezinnen en ons niet op te zadelen met een zware aantasting van ons leefmilieu, onze gezondheid, ons woongenot. Gemeente en politiek, wees trots op de Waterwoonwijk doe ons dit niet aan en zorg dat wij veilig kunnen blijven wonen in een gezond leefklimaat!

Tekst: houheijengezond.nl

Ook interessant

112 – Politie pakt bierdieven

112 – Politie pakt bierdieven

Op zaterdag 15 februari 2020, omstreeks 23.30 uur kreeg de politie een melding om naar de Boxmeerseweg in Heijen te gaan. Aldaar was een wit bestelbusje gesignaleerd bij een bedrijfspand en de inzittenden van dit busje zouden ter plaatse goederen aan het wegnemen...

Met ZijActief naar de bioscoop

Met ZijActief naar de bioscoop

Het is een van de populairste ledenactiviteiten van ZijActief Limburg: de jaarlijkse filmavond! Op dinsdag 17 maart 2020 vertonen vijf bioscopen in Limburg de film ‘De Beentjes van Sint Hildegard’, speciaal voor leden van ZijActief Limburg en hun vriendinnen. Met de...

Teunesen Zand & Grint overladen met goud

Teunesen Zand & Grint overladen met goud

Eind 2019 heeft Teunesen Zand en Grint B.V. uit Heijen voor al haar zand- en grindwinningen het gouden CSC-certificaat ontvangen en is daarmee de eerste zand- en grindproducent die volledig CSC-goud gecertificeerd is. De Concrete Sustainability Council (CSC) zet zich...

Auteur: Chris Smits

Deel dit bericht