Weinig weerstand Meerjarenbegroting Bergen

Tijdens de jaarlijkse extra lange begrotingsvergadering van de gemeente Bergen was er maar weinig kritiek op de gepresenteerde cijfers. Slechts drie amendementen en vijf motie’s werden door de lokale partijen ingebracht. 

Het college heeft groen licht om haar plannen door te voeren en er wordt de komende jaren zowel geïnvesteerd als bezuinigd. 

CDA heeft stevig aandacht gevraagd voor een hanteerbare aanpak om te komen tot meer woningbouw in de gemeente. Met steun van VVD en PK ligt er nu een duidelijk taak voor het college van B&W.

Ook was er brede steun voor de motie van Koen Jacobs die het mogelijk maakt om gemakkelijker in aanmerking te komen voor een starterslening. 

VVD heeft voor komend jaar de nullijn kunnen vasthouden bij de OZB . Wel zal vanaf 2021 de OZB jaarlijks worden verhoogd conform de inflatie. 

KERN kon zich niet vinden in een passage welke tweeledig kon worden uitgelegd over de kwaliteit van de raadsleden. Het amendement kon op steun rekenen van het CDA.

PK heeft een aantal motie’s ingediend waar weinig steun voor was.

Masterplan Energielandgoed Wellsmeer goedgekeurd

Masterplan Energielandgoed Wellsmeer goedgekeurd

De raad van de gemeente Bergen heeft het masterplan Energielandgoed Wellsmeer goedgekeurd. Er komen maximaal vier windmolens en het stoken van biomassa in een biomassacentrale blijft op termijn een optie. Ook interessant [adrotate...

Bergen dikke voldoende voor handhaving

Bergen dikke voldoende voor handhaving

De Gemeente Bergen heeft een dikke voldoende gekregen van de Rekenkamercommissie voor de handhaving. Burgemeester Pelzer gaf aan dat ze het jammer vindt dat de notoire klager niet nog meer klaagt. [adrotate...

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 71)
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 71)
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 71)
Download onze App Get it on Google Play

Auteur: Chris Smits

Deel dit bericht