Wethouders verdelen portefeuille vertrekkende burgemeester

Nu burgemeester De Koning heeft aangegeven media september te vertrekken hebben de wethouders alvast de portefeuilles als volg verdeeld. 

De portefeuille van de heer Peperzak; die wordt aangevuld met de beleidsterreinen, cultuurhistorie en rioleringen en de projecten voorzieningenplannen en verbouwing gemeentekantoor.

De portefeuille van de heer Lucassen; die wordt aangevuld met de beleidsterreinen, personeel en organisatie, juridische zaken en lokale omroep.

Wethouder Van Hulsteijn krijgt geen extra taken toebedeeld reden hiervoor is dat daar tijdtechnisch geen ruimte voor is. 

Tot aan het vertrek zal de burgemeester nog de volgende portefeuilles behartigen: 

Algemeen bestuurlijke zaken:

Beleidscoördinatie college en raad
Bestuurlijke organisatie
Bevolking, burgerlijke stand, verkiezingen
Voorlichting, representatie
Bestuurlijke samenwerking regionaal, internationaal
Euregio, Stedenband

Openbare Orde en Veiligheid:
Brandweer/politie/rampenbestrijding
APV
Handhaving en vergunningverlening evenementen

 

door | jul 12, 2019 | Gennep, Politiek

Publicaties gemeente Gennep week 30

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Gennep week 30 - 2019 Afvalinzamelaar Suez haalt bij grote hitte het afval eerder op: vanaf 6.00 uur gaan de vuilniswagens rijden. Het afval moet dan dus al aan de straat staan. Mocht het volgende week opnieuw erg...

Aangepaste afhaling vuilnis vanwege hitteplan

De RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft voor heel Nederland het hitteplan afgekondigd.De start van de inzameling van huisvuil, GFT en PMD zal komende dagen in alle gemeentes vanwege de hitte om 06.00 uur beginnen. Plaats uw afval vóór...

Inwoners Lob van Gennep zijn er nog niet gerust op

Inwoners van de Lob van Gennep kunnen in de toekomst natte voeten verwachten. Bij extreem hoog water wordt dit gebied onder water gezet om wateroverlast in steden in Noord-Brabant en Zuid-Holland te voorkomen. Hoe vinden de dorpsbewoners het dat hun huizen...

Download onze App Get it on Google Play

Auteur: Chris Smits

Deel dit bericht
468 ad

Pin It on Pinterest